Skip til primært indhold

Grand Solutions: Life science, sundhed og velfærdsteknologi

Innovationsfondens investeringer inden for Life science, sundhed og velfærdsteknologi skal bidrage til skabe ambitiøse, gerne tværgående forsknings- og innovationsprojekter, der kan skabe nye, konkrete løsninger på vigtige, politisk prioriterede samfundsudfordringer, og som skaber værdi for hele Danmark. Opslaget består af to dele.

Ansøgningsfrist 2023: 1. juni kl. 12

Del A: Life science, sundhed og velfærdsteknologi
Del B:Center inden for stamcelle-forskning

Virksomheder, forskningsinstitutioner eller offentlig institutioner i eller uden for Danmark, der er direkte involveret i projektaktiviteterne, er berettiget til at søge, deltage og modtage støtte fra Innovationsfonden.

Der gives støtte til løn, udstyr, øvrige projektomkostninger, eksterne ydelser, etc.

Bevillingsbeløb pr. projekt for projekter inden for del A og B: fra 5 mio. kr. til 40 mio. kr.

Læs mere hos Innovationsfonden

APPFWU01V