Skip til primært indhold

Grand Solutions: Life science, sundhed og velfærdsteknologi

Investeringer, der skal understøtte Danmarks stærke viden- og forskningsposition inden for life science, sundhed og velfærdsteknologi med opfindelser, produkter og teknologier, der gavner borgere i Danmark, sundhedsvæsenet, virksomhedernes bundlinje og dansk eksport.

Ansøgningsfrist 2024: d. 24. april for fase 1 og d. 18. september for fase 2.

Opslaget består af to faser:

  • I fase 1 indsender samtlige interesserede ansøgere en kort interessetilkendegivelse (letter of interest), der skitserer projektet. På baggrund heraf modtager ansøgerne enten en invitation til fase 2 eller et afslag.
  • I fase 2 indsender de inviterede ansøgere en endelig ansøgning, som beskriver projektet i detaljer. Når Innovationsfonden har vurderet samtlige ansøgninger, træffer fonden beslutning om, hvilke projekter der vil blive indbudt til kontraktforhandling om en investering.

Virksomheder, forskningsinstitutioner eller offentlige institutioner i eller uden for Danmark, der er direkte involveret i projektaktiviteterne, er berettiget til at søge, deltage og modtage støtte fra Innovationsfonden.

Der gives støtte til løn, udstyr, øvrige projektomkostninger, eksterne ydelser, etc.

Bevillingsbeløb pr. projekt er 5 mio. kr. til 40 mio. kr. Læs mere om rammerne på Innovationsfondens hjemmeside.

Læs mere hos Innovationsfonden

APPFWU02V