Skip til primært indhold

Fra engangs- til flergangsinstrumenter

Nyt projekt undersøger, om det er muligt at udskifte engangsinstrumenter af henholdsvis kirurgisk stål og plastik til flergangsinstrumenter.

Udskiftningen skal afprøves på Fælles Akutmodtagelsen på Esbjerg Sygehus & Grindsted Sygehus. Efterfølgende er målet at udbrede erfaringer og resultater til andre afdelinger på sygehuset og på tværs af regionen.

Ændrede arbejdsgange

Anvendelse af flergangsinstrumenter betyder ændrede arbejdsgange og faciliteter fx i forhold til logistik, genbehandling og sterilisation. Projektet involverer derfor alle relevante afdelinger på sygehuset, afdækker brugerperspektiverne og understøtter de ændrede arbejdsgange.

I den forbindelse vil projektet skabe overblik over, hvilke krav overgangen til flergangsinstrumenter stiller til arbejdsgange og kapacitet på afdelingen, hos logistik, i sterildepotet og i Sterilcentralen.

Klimamæssige og økonomiske gevinster

Der er både klimamæssige og økonomiske gevinster ved at anvende flergangsinstrumenter. Samtidig er der kliniske fordele ved at anvende flergangsinstrumenter, som er af højere kvalitet og derfor ofte foretrækkes af det kliniske personale.

Region Midtjylland har allerede udskiftet engangssutursæt med flergangssutursæt på bl.a. Skadestuen i Randers, og de har delt både gode råd til proces og LCA-beregning, som dette projekt bruger som afsæt. F.eks. har deres beregninger vist, at CO2-udledningen er op til 90 % lavere ved anvendelse af flergangs-metalinstrumenter end engangs-metalinstrumenter i sutursæt.

Økonomiske effekter

Projektet på Esbjerg Sygehus vil ud over de klimamæssige effekter se på udskiftningens økonomiske effekter og de arbejdsmiljømæssige aspekter. Projektet er såldes del af Esbjerg og Grindsted Sygehus’ grønne leadområde inden for kliniske og patientrettede forbrugsvarer med fokus på at udskifte engangs- med flergangsprodukter.

Udskiftningen af instrumenter fra engangs- til flergangs- vil bidrage til en mere bæredygtig drift ved at reducere CO2-udledning forbundet med produktion, forbrug og bortskaffelse af engangsinstrumenterne samt øge genbrug af materialer.

Metal er desuden en begrænset ressource, som vi skal passe på. Desuden vil skift til flergangsinstrumenter bidrage til at reducere eventuelle udfordringer med forsyningssikkerhed.

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem Fælles Akutmodtagelsen og Sterilcentralen på Esbjerg Sygehus, Syddansk Sundhedsinnovation og Afdelingen for grøn omstilling i Region Syddanmark.

Projektleder er Berit Wolmar, Teknisk Afdeling, Esbjerg Sygehus.

I Syddansk Sundhedsinnovation glæder vi os til at komme i gang med projektet, hvor vi bl.a. står for brugerinddragelse, herunder undersøgelse af medarbejderoplevelser, arbejdsgange og kapacitetsbehov samt en analyse af de økonomiske effekter (business case).

Projektet er finansieret af Region Syddanmarks pulje til grønne initiativer.

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder

Innovativt Byggeri og Drift


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Innovativt byggeri og drift


29 12 08 05
APPFWU01V