Skip til primært indhold

Mobile robotter på Klinisk Diagnostisk Afdeling (SVS) - En potentialeanalyse

Sydvestjysk Sygehus afdækker mulighederne for, om robotter kan understøtte driften på Klinisk Diagnostisk Afdeling

- PROJEKTET ER AFSLUTTET -

Robotløsninger understøtter driften på flere sygehuse i Region Syddanmark. Blandt kører de mobile robotter med blodprøver, mad og brugt service.

Formål

Formålet med projektet er at afdække potentialet for at implementere mobile robotter (AGV - Automated Guided Vehicles eller AMR - Automated Mobile Robots) til at understøtte og hjælpe med logistiske opgaver på Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA), Sydvestjysk Sygehus (SVS).

Leverancer

 • Indledende workshop den 26. august 2020 hvor deltagerne kortlægger potentielle arbejdsområder for mobile robotter, hvor de kan understøtte og hjælpe med logistiske opgaver
 • Afdækning, vha. interview og observation, af forudsætninger, snitflader (bygninger, IT), arbejdsgange og flows for potentielle opgaveområder
 • Udvikling af to konkrete use-cases med tilhørende initial business cases
 • Use-casene beskriver det fremtidige flow (med og uden varer), snitflader til andre systemer samt interaktioner med mennesker, bygninger og andre objekter.

De vil desuden illustrere forudsætninger, krav og behov, som vil være gældende ved implementering af de konkrete use-cases i drift. Use-casene vil således, sammen med de tilhørende initial business cases, beskrive potentialet for mobile robotter på de pågældende områder.

Materialet forventes anvendt som beslutningsgrundlag for bl.a. udvælgelse af fremtidige tests med mobile robotter på SVS.

Projektets leverancer

 • Afklaring af potentialer ved at bruge mobile robotter på KDA (SVS)
 • Effektive og sammenhængende arbejdsgange på KDA (SVS)
 • Gevinster for personale fx i form af reduceret ’gangtid’ og dermed mere tid til opgaveløsning og mindre slid.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

 • Overordnet projektkoordinering
  • Planlægning og koordinering af projektet
  • Facilitering af workshop mhp kortlægning af opgaveområder med potentiale for indførelse af mobile robotter (design og planlægning, gennemførelse, opsamling)
  • Afdækning og udvikling af to use cases og to initial business cases (planlægning af research, researchprotokol samt dataopsamling og analyse)
 • Afrapportering og kommunikation af resultater.

Samarbejdspartnere

 • Klinisk Diagnostisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus. Kontaktperson: Brian Faurskov (projektejer)
 • Syddansk Sundhedsinnovation.

FAKTA

Tidsplan: juni 2020 – oktober 2020.

Finansiering: Projektet er finansieret af 370 basistimer af SVSs 1000 såkaldte basistimer per år. Timer hvor hver sygehusenhed i Region Syddanmark kan gøre brug af innovationskompetencerne i Syddansk Sundhedsinnovation.

Kontakt

Louise Halgaard Gotfredsen

Chefkonsulent, teamkoordinator

Innovativt Byggeri og Drift


21 79 14 04 Louise Halgaard Gotfredsen på LinkedIn
APPFWU01V