Skip til primært indhold

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Projekter der i væsentlighed henvender sig til, omhandler eller vedrører børn og unge og disses forhold.

Ansøgningsfrist: Næste frist for ansøgning er 7. november 2024.

Fonden støtter projekter der henvender sig til, omhandler eller vedrører børn og unge og disses forhold. Der gives uddelinger på op til kr. 500.000, idet fondens bidrag normalt skal udgøre en væsentlig del af det samlede projekt.

Fonden støtter i 2024 ikke medicinsk forskning.

Læs mere hos Gad Andresens Fond.

APPFWU02V