Skip til primært indhold

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Projekter der i væsentlighed henvender sig til, omhandler eller vedrører børn og unge og disses forhold.

Ansøgningsfrist 2022: 15. November

Projekter der i væsentlighed henvender sig til, omhandler eller vedrører børn og unge og disses forhold. Der gives uddelinger på op til kr. 500.000, idet fondens bidrag normalt skal udgøre en væsentlig del af det samlede projekt.

Ansøgningsskema skal udfyldes og kan sendes enten elektronisk eller via post.

Der uddeles op til 500.000.

Læs mere hos Gad Andresens Fond.

APPFWU02V