Skip til primært indhold

Læge Fritz Karner og hustrus fond

Fonden uddeler midler til fremme og optimering af det operative patientforløb.

Ansøgningsfrist 2023: d. 14. november 2023.

Fondens formål er

​​A. At virke til fremme og optimering af det operative patientforløb og i den forbindelse yde støtte til almennyttige formål, såsom lægevidenskabelig forskning og behandling samt anden almenvelgørende bistand, således at disponible beløb skal udbetales til anerkendte forskere og organisationer indenfor de nævnte områder efter fondsbestyrelsens bestemmelse.

B. Den under punkt A nævnte støtte påtænkes ydet til fremme for​:

  • Smertefrihed
  • Nedsættelse af rekonvalescens
  • Reduktion af komplikationer
  • ​Tidlig hjemsendelse fra hospital

Læs mere hos Læge Fritz Karner og hustrus fond

APPFWU01V