Skip til primært indhold

Møde i Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren, 7. september i Gødstrup

Deltag i netværksmøde 7. september 2023 hvor der er fokus på implementering af AGV’er på danske hospitaler

TID:  7. september 2023, kl. 11.30 - 15.00.

STED: Lokale E015 Aula - Hospitalsparken 15, 7400 Herning

TILMELDING: Mødet har været afholdt.

Odense Robotics, Syddansk Sundhedsinnovation, Danish Life Science Cluster og Teknologisk Institut afholder i samarbejde netværksmøder, som har til formål at skabe videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren, hvor robotter udgør en vigtig del af løsningerne til arbejdskraftsbesparende og personaleaflastende teknologier til fremtidens sundhedsvæsen.

Ønsker du at blive medlem af Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren, kan du blot tilmelde dig arrangementet.

Det kræver ikke, at man er medlem af klyngerne for at deltage i vores netværksmøder, dog skal man have relevant tilknytning og seriøs interesse for området. Det er gratis at deltage og næste møde fokuserer på temaet: Rengøring og hygiejne på danske hospitaler.

Program

11:30 – 12.00 Netværk

12:00 – 12:05 Velkomst
v/ Louise Halgaard Gotfredsen, konstitueret chefkonsulent, Innovativt byggeri og drift, Syddansk Sundhedsinnovation

12:05 – 12:35 Idriftsættelsen af AGVere på Gødstrup
v/ Thomas Kirketerp, logistikkoordinator og kollega Kasper Kvols Hvidbjerg, Driftsafdelingen, Gødstrup Regionshospital

12:35 – 13:15 Networking og Tour de AGV
Rundvisning i AGV-området (deltagerne opdeles i to hold. Mens det ene er på rundvisning, netværker de andre)

13:15 – 13:30 Netværk, kaffe og kage

13.30 – 14:15 Universal robot flådestyring og fordele på hospitaler
v/ Aldus von der Burg, CEO, Meili Robots

14:15 – 14:55 Netværk

14:55 – 15:00 Tak for i dag

 

Kontakt

Louise Halgaard Gotfredsen

Chefkonsulent

Brugercentreret Innovation


21 79 14 04 Louise Halgaard Gotfredsen på LinkedIn
APPFWU02V