Skip til primært indhold

Sansefødestuer

En fælles standard for det fremtidige gode fødselsmiljø i Region Syddanmark

Regionalt og nationalt er der fokus på at etablere fødemiljøer, der gennem inventar, lyd og lys skaber en mere hjemlig og afslappende atmosfære end det traditionelle hospitalsrum.

I Region Syddanmarks Fødeplan (2022) fremgår det, at der skal kortlægges og defineres en fælles standard for det fremtidige gode fødselsmiljø, hvorefter de enkelte sygehuse kan vurdere og implementere lokale tiltag.

Region Syddanmarks har i budget 2022 afsat 15,4 mio. kr. til etablering af sansefødestuer på alle fødestuer i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg. Projektledelsen for udarbejdelse af en fælles regional standard er placeret hos Projektorganisationen, som har bedt Syddansk Sundhedsinnovation understøtte processen med særligt fokus på facilitering af samskabelse af et fælles koncept for sansefødestuer og beskrivelse heraf.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

Syddansk Sundhedsinnovation skal understøtte Projektorganisations arbejde med at kortlægge og definere en fælles standard for det fremtidige gode fødselsmiljø i Region Syddanmark.
 
Syddansk Sundhedsinnovations understøttende rolle går ud på at,

  • afdække nationale og regionale erfaringer med sansefødestuer
  • undersøge baseline (fysiske rammer, processer og arbejdsgange)
  • inddrage patienter, borgere og medarbejdere
  • facilitere samskabelse af den fælles standard i arbejdsgruppen bestående af obstetrikere og jordemødre fra hvert sygehus, bl.a. gennem 3 workshops
  • beskrive og visualisere koncept for fælles standard for fødestuer
  • indgå i dialog med interessenter ift. afklaringer af afhængigheder f.eks. i relation til medicoteknik, IT, hygiejne, indkøb m.m.
  • bidrage til rapporten, som skal godkendes af Fødeplansudvalget.​​

Samarbejdspartnere

Projektorganisation for byggeri i Region Syddanmark (projektejer).

 

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder

Innovativt Byggeri og Drift


40 24 75 87
APPFWU01V