Skip til primært indhold

Sansefødestuer

En fælles standard for det fremtidige gode fødselsmiljø i Region Syddanmark

Formål

At understøtte arbejdet i Projektorganisation for byggeri i Region Syddanmark med at kortlægge og definere en fælles standard for det fremtidige gode fødselsmiljø i Region Syddanmark.

Hvad gik det ud på?

I Region Syddanmarks Fødeplan (2022) fremgår det, at der skal kortlægges og defineres en fælles standard for det fremtidige gode fødselsmiljø, hvorefter de enkelte sygehuse kan vurdere og implementere lokale tiltag.

Syddansk Sundhedsinnovation skal understøtte processen med særligt fokus på facilitering af samskabelse af et fælles koncept for sansefødestuer og beskrivelse heraf.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

Syddansk Sundhedsinnovation understøttede projektorganisations arbejde med at kortlægge og definere en fælles standard for det fremtidige gode fødselsmiljø i Region Syddanmark.
 
Syddansk Sundhedsinnovations understøttende rolle gik ud på at,

  • Afdække nationale og regionale erfaringer med sansefødestuer
  • Undersøge baseline (fysiske rammer, processer og arbejdsgange)
  • Inddrage patienter, borgere og medarbejdere
  • Facilitere samskabelse af en fælles standard i arbejdsgruppen bestående af obstetrikere og jordemødre fra hvert sygehus, bl.a. gennem tre workshops
  • Beskrive og visualisere koncept for fælles standard for fødestuer
  • Indgå i dialog med interessenter ift. afklaringer af afhængigheder f.eks. i relation til medicoteknik, IT, hygiejne, indkøb m.m.
  • Bidrage til rapporten, som skal godkendes af Fødeplansudvalget.​​

Samarbejdspartnere

  • Projektorganisation for byggeri i Region Syddanmark (projektejer).

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn
APPFWU02V