Skip til primært indhold

Test af standardrum til nyt Odense Universitetshospital

Test i mock ups giver vigtig viden om dimensioneringen af patientstuer og ambulatorier

Formål

I forlængelse af dispositionsforslaget for det nye Odense Universitetshospital, blev det via test i mockup (en fuldskala model) løbende undersøgt, om dimensionering af standardrum som patientstuer og ambulatorier var egnede til at kunne rumme det forventede udstyr og inventar og være gode rammer for fremtidens patienter og kommende arbejdsgange.

Hvad gik det ud på?

I Syddansk Sundhedsinnovations haller blev der bygget fuldskala modeller af fremtidens standardrum.

På forhånd beskrevne arbejdsgange blev afprøvet i scenariespil med klinikere og udvalgte patienter, mens der blev observeret og efterfølgende diskuteret. Anbefalinger blev videregivet til projektorganisationen for det nye Odense Universitetshospital.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

  • Byggeri af mockups
  • Forberedelse, beskrivelse og facilitering af scenariespil
  • Koordinering af alle aktører
  • Skriftlig og grafisk overlevering til projektorganisationen.

Samarbejdspartnere

  • Klinikere på Odense Universitetshospital
  • Projektorganisationen for det nye Odense Universitetshospital
  • Hygiejneorganisation
  • Arbejdsmiljø
  • Medicoteknik
  • Patientråd.

Projektperiode: 2012 - 2017

Citat

- Test i 1:1 mock up afspejler virkeligheden på en helt anden måde end en plantegning gør. Vi får sat dimensioner på udstyret og får en visuel fornemmelse af arbejdsgange, som kan forebygge helt banale fejl, forklarer overlæge Jørgen Fisker Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitet

Kontakt

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt, teamkoordinator

Innovativt Byggeri og Drift


29 20 22 04
APPFWU01V