Skip til primært indhold

Knud Højgaards Fond

Knud Højgaards Fond støtter museer, kunstudstillinger, koncerter, teater og videnskab. Endvidere støttes sociale formål, der henvender sig til børn og unge med særlige behov.

Knud Højgaards Fond modtager ansøgninger løbende.

Fonden er en almennyttig erhvervsdrivende fond. Den støtter erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til gavn for Danmark og dets befolkning – blandt andet ved at bidrage til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse.

Fonden yder støtte til selskaber, institutioner, undervisningsinstitutioner, foreninger og enkeltpersoner. Fondens støtte til uddannelse kan ydes som tilskud til studie- eller praktikophold i udlandet.

Læs mere hos Knud Højgaards Fond

APPFWU01V