Skip til primært indhold

Helsefonden

Helsefonden bevilger til projekter i krydsfeltet mellem social- og sundhedsområdet - herunder ulighed i sundhed og forebyggelse.

Ansøgningsfrist 2022: 22. november

Helsefonden bevilger til projekter i krydsfeltet mellem social- og sundhedsområdet - herunder ulighed i sundhed og forebyggelse. Det kan være forskning og forsøg samt projekter med et oplysende sigte.

Derudover bevilger vi til projekter vedrørende boligformer for ældre eller handicappede. Det kan fx være modelprojekter, forskning og konkrete forbedringer til gavn for en gruppe af borgere.

Helsefonden ligger vægt på, at et projekt:

  • Kan fremme borgernes/målgruppens sundhed og livssituation, og at du beskriver, hvordan dette vil blive dokumenteret i projektet
  • Har nyhedsværdi og originalitet
  • Bidrager til udvikling af ny viden og/eller nye metoder
  • Besidder høj faglighed
  • Har en realistisk mulighed for at blive implementeret såvel fagligt som økonomisk
    Kan gennemføres, fx at der er en realistisk projekt- og tidsplan.

Der skal benyttes et ansøgningssystem.

Læs mere hos Helsefonden.

APPFWU01V