Skip til primært indhold

Det glade hjerte lever længst – Virtuel Shakespeare forestilling til patienter indlagt i retspsykiatri

Aktører fra sundhedsvæsenet og kunst- og kulturbranchen udvikler virtuel Shakespeare-forestilling til patienter indlagt i retspsykiatrien

Shakespearecitatet ’Det glade hjerte lever længst’ danner titlen for et projekt, hvor Ergoterapien på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, 2 skuespillere og en oplægsholder og Syddansk Sundhedsinnovation udvikler en virtuel Shakespeare-forestilling til patienter indlagt i retspsykiatrien.

Målet er, VR-forestillingen kan bidrage til at øge trivsel og dermed understøtte fx retspsykiatriske patienters rehabilitering.

Se video med VR-forstillingen "Det glade hjerte lever længst".

Baggrund

At være indlagt patient i retspsykiatrien er for mange forbundet med manglende mulighed for deltagelse i varierende aktiviteter. Tiden i forbindelse med indlæggelse opleves for mange som lang, kedsommelig og meningsløs.

Kulturelle aktiviteter kan åbne for nye perspektiver og tilgange til tilværelsen og livet med sygdom.

Med udgangspunkt i en aktivitetsvidenskabelig tilgang til sundhed afprøver og udvikler projektet Det glade hjerte lever længst en virtuel, involverende og nærværende teaterforestilling, der afspilles på Virtual Reality-briller (VR).

VR-brillerne bruges til at give patienten en virkelighedstro oplevelse af at overvære en teaterforestilling uden rent faktisk at være fysisk tilstede der hvor teaterforestillingen foregår. Samtidigt giver VR muligheder for at arbejde med forskellige involverende og engagerende effekter, fx fordi man benytter 360° filmoptagelse til VR-optagelser. Der er altså tale om en oplevelse, der ikke kan opnås med en almindelige videovisning

Flertydighed og tvivl som eksistentielt vilkår

Shakespeare er en af verdenslitteraturens mest berømmede dramatikere, og koblingen til psykiatrien er ikke ukendt. Shakespeare arbejder således i mange af sine værker med en kunstnerisk insisteren på flertydighed og tvivl som eksistentielt vilkår, og hans forestillinger danner dermed et godt afsæt for eksistentielle dialoger med medpatienter og personale.

Selve forestillingen vises i et sæt VR-briller med tilhørende tætsluttende høretelefoner for at understøtte en virkelighedstro oplevelse. Tilskueren påfører sig VR-briller og headset og sætter sig på en stol. Herefter startes forestillingen ved et tryk på en knap. Tilskueren overværer hele forestillingen siddende og skal ikke foretage sig andet end se, lytte og fx at dreje hovedet. Forestillingen optages i de historiske omgivelser på Ulriksholm Slot, hvor omgivelserne bliver kulissen for forestillingen.

Teaterstykket spilles af Herregårdsspillene, som har særlig ekspertise i Shakespeare forestillinger.

Formål

Det overordnede formål med projekt ’Det glade hjerte lever længst’ er

 • at producere en VR-forestilling til patienter i retspsykiatrien, der testes af 1-2 patienter.

Formålet med at tilbyde indlagte patienter i retspsykiatrien et kulturelt aktivitetstilbud i form af en VR-teaterforestilling er

 • at understøtte patienternes rehabilitering ved at bremse aktivitetsdeprivation og inspirere til deltagelse i meningsfulde kulturelle aktiviteter både under indlæggelse og efter udskrivelse
 • at skabe et glimt af frirum, fællesskab og skønhed for indlagte patienter i lukket retspsykiatri ved at gøre en kulturel oplevelse tilgængelig via VR
 • at gøre en meningsfuld kulturel aktivitet tilgængelig, der understøtter øget velvære og trivsel under indlæggelse i restriktive rammer.

Projektets leverancer

 • En Virtual Reality teaterforestilling af ca. 30 minutters varighed
 • Forud for forberedelse af og optagelse af teaterforestillingen at afholde en workshop med deltagelse af alle parterne samt patienter fra retspsykiatrisk afdeling
 • To minitests af løsningen. En med fokus på at fejltjekke det tekniske setup. Og en hvor 1-2 patienter afprøver VR-forestillingen. Feedback fra patienten danner grundlag for eventuelle tilpasninger af løsningen samt en større afprøvning i et senere projekt.
 • Projektledelse
 • Vidensdeling/formidling.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation står for projektledelsen og for at sikre projektets fremdrift.

Samarbejdspartnere i projektet

 • Ergoterapien på Psykiatrisk Afdeling Middelfart
 • To skuespillere og en oplægsholder
 • Syddansk Sundhedsinnovation.

Fakta

Projektperiode: Start april 2021 til Slut juni 2021

Finansiering: Projektet er støttet af Kulturregion Fyn Projektet er støttet af Kultur- og Sundhedspuljen i Kulturregion Fyn. Kultur- og Sundhedspuljen har til formål at understøtte sundhedsfremmende tiltag, hvor fagprofessionelle fra social- og sundhedssektoren og kultursektoren tilrettelægger og gennemfører projekter, der kombinerer kunst- og kulturoplevelser med et bevidst sundhedsfremmende perspektiv.

Kontakt

Morten Givskud

Projektleder

Brugercentreret Innovation


24 65 01 41
APPFWU01V