Skip til primært indhold

Fakta om vores faciliteter

Vores fysiske faciliteter og det de kan bruges til.

 • 1900 m2 fordelt på vores to haller User lab og Health lab hvor idéer, produkter og mock-ups kan udvikles og brugertestes i 1:1 skala
 • Plug & Play et testmiljø med fire rum, der illustrerer borgerens eget hjem, den praktiserende læge, sygehuset og den kommunale hjemmepleje. Plug & Plag bruges til demonstration, test og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger før implementering
 • Mindre lokaler til projektarbejde eller møder
 • Loungeområder til dialog og videndeling
 • Rolige hjørner til fordybelse
 • Et professionelt teknisk setup til online, hybrid eller fysiske konferencer, med lyd og billeder
 • Et veludstyret værksted, hvor vores kreative håndværker bygger både færdige løsninger, prototyper og mock-ups til videre test og udvikling.

Det er faciliteter, som gør det muligt

 • at teste og afprøve velfærdsteknologiske løsninger før implementering
 • at gennemføre brugerinddragelse og brugertest i en lang række sammenhænge
 • at medarbejdere, patienter og pårørende kan brugerteste blandt andet arbejdsgange og indretning og dermed forebygge fejl, ligesom de kan vænne sig til de nye forhold
 • at bygge rum op med flamingo, papkasser og streger på gulvet for test af arbejdsgange
 • at gennemføre fx scenarietræning og dermed være med til at afklare om en løsningsidé kan medvirke til fx at lette hverdagen for patienter og/eller sundhedsprofessionelle
 • holde events og konferencer med fokus på videndeling og netværksskabelse.

Kontakt

Anne Bach Stisen

Enhedschef

Styring, Udvikling og Viden


20 59 89 51
APPFWU01V