Skip til primært indhold

Syddansk ECOsystem - en del af ECHAlliance

Syddansk ECOsystem styrker et internationalt innovationssamarbejde med fælles indsatser og international synliggørelse af danske kompetencer inden for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi

Syddansk ECOsystem, under European Connected Health Alliance (ECHAlliance) og det internationale økosystemnetværk (The International Network of Ecosystems), har til formål at fremme samarbejde og koordinere fælles indsatser inden for digital sundhed, aktiv og sund aldring og offentlig-privat samarbejde.

Partnerne i økosystemet samles fire gange årligt for at drøfte fælles mål og fastlægge handleplaner for samarbejdet og derigennem styrke ikke bare regionens men hele Danmarks satsning inden for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi.

Økosystemet er via sin tilknytning til ECHAlliance, en international markedsføringsplatform for dansk sundhedsinnovation og velfærdsteknologi. Platformen giver mulighed for at synliggøre de danske kompetencer på andre markeder og omvendt give danske aktører, herunder virksomheder og videninstitutioner, der er tilknyttet økosystemet, adgang til viden, eksport og netværk andre steder, samt kontakter til nye samarbejdspartnere og nye projekter, bl.a. EU-projekter.

Syddansk ECOsystem giver:

  • International synlighed
  • Adgang til ny viden
  • Netværk til eksportmarkeder
  • Mulighed for tættere samarbejde.

European Connected Health Alliance

Etableringen af Syddansk ECOsystem og tilknytningen til ECHAlliance ligger i forlængelse af, at Region Syddanmark i december 2016 blev udpeget som firstjernet europæisk Reference Site for sund og aktiv aldring, og at Welfare Tech er certificeret som europæisk guldklynge under EU-Kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative, ECEI, der er den højeste udmærkelse en europæisk klynge kan opnå. Begge dele er en anerkendelse af det danske økosystems evne til at samarbejde på tværs af virksomheder, offentlige parter, videninstitutioner og borgere.

ECHAlliance er en non-profit interesseorganisation med base i Storbritannien, der samler flere end 25 etablere netværk og økosystemer indenfor feltet digitalisering og sundhed på tværs af Europa, Asien og Nordamerika.

Det danske medlemskab af ECHAlliance og oprettelsen af Syddansk ECOsystem er initieret af Welfare Tech og Syddansk Sundhedsinnovation under Region Syddanmark og bygger videre på eksisterende og allerede etablerede netværk og projektsamarbejder i og omring Welfare Tech og Syddansk Sundhedsinnovation.

Samarbejdet og medlemsskabet af ECHAlliance skal styrke regionens og Welfare Techs netværk og position i Europa, og skabe nye muligheder for samarbejde og videndeling på tværs af de andre økosystemer i alliancen. Økosystemerne er alle defineret ved, at de ligger indenfor et geografisk afgrænset område og består af flere aktører fra forskellige sektorer.

Kontakt

Anne Bach Stisen

Enhedschef

Styring, Udvikling og Viden


20 59 89 51
APPFWU01V