Skip til primært indhold

Ergoterapeutforeningens Praksispulje

Formålet med Ergoterapeutforeningens Praksispulje er at fremme praksis- og kvalitetsudvikling af ergoterapi.

Ansøgningsfrister hvert år: 15. februar og 15. september

Formålet med Ergoterapeutforeningens Praksispulje er at fremme praksis- og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Det er ofte, når der er en kobling mellem praksisudvikling og forskning i evidensarbejdet, at det fører til målrettede kvalitetsforbedringer i praksis.  

Uddeling af midler fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje afhænger af antallet af ansøgninger i den pågældende bevillingsrunde. Ansøgere skal arbejde i ergoterapeutisk praksis, hvor der arbejdes direkte med patient/borger-indsatser. Ansøgere skal være aktive medlemmer af Ergoterapeutforeningen. Projekter kan gennemføres i partnerskaber mellem arbejdspladser i praksis. 

Praksispuljen vægter projekter med fokus på: 

  • Implementering af ergoterapeutisk forskning & evidens fx NKR (Nationale Kliniske Retningslinjer)
  • Afprøvning og/eller implementering af forskningsbaserede ergoterapeutiske interventioner i praksis
  • At omsætte ergoterapeutiske praksiserfaringer til målrettede indsatser og bygge bro til forskning
  • Udvikling af standardiserede ergoterapeutiske redskaber gennem validering, afprøvning og eventuel oversættelse
  • At oversætte, afprøve og validere ergoterapeutiske arbejdsprocesmodeller og metoder
  • At fremme klinisk ræsonnering i praksis
  • At understøtte ergoterapi i nye kontekster

Link til mere om puljen: Ergoterapeutforeningens Praksispulje

 

APPFWU01V