Skip til primært indhold

Demantec - demens og innovative velfærdsteknologiske løsninger til plejehjem

Offentligt-privat samarbejde nord og syd for den dansk-tyske grænse om brug af ny velfærdsteknologi i omsorg og pleje af borgere med demens og uddannelse af plejepersonalet i at arbejde med den nye teknologi

- PROJEKTET ER AFSLUTTET -

Enestående platform for samarbejde om velfærdsteknologiske løsninger til demente

Demantec var et treårigt tværregionalt grænseoverskridende samarbejdsprojekt mellem aktører nord og syd for den dansk-tyske grænse.

Projektet skabte en platform for samarbejde, hvor parterne udviklede og afprøvede sundheds- og velfærdsteknologier målrettet mennesker med demens, som bor på plejehjem.

Målet var at skabe bedre plejetilbud til demente ved at tilpasse, sammenkoble og videreudvikle eksisterende teknologier, så de imødekommer de særlige udfordringer, der er forbundet med en demensdiagnose.

Bedre livskvalitet for demente

Teknologierne skal sikre både øget livskvalitet for den demente og styrke fagpersonalet med bedre arbejdsforløb og procedurer. Den specialiserede viden om teknologiernes muligheder, og hvordan de kan indpasses i demensplejen, blev som del af projektet integreret i undervisningen af kommende fagpersonale, i efteruddannelsestilbud og i forskningen omkring demens. Dermed blev det sikret, at nuværende og kommende personale drager nytte af projektets resultater, og at resultaterne bidrager positivt til bedre pleje og omsorg af demente.

Ny indsigt til virksomheder

For virksomhederne betød det grænseoverskridende samarbejde, at de fik en unik indsigt i konkrete udfordringer i demensplejen. De fik viden om, hvordan deres løsninger kan skaleres og tilpasses til store markeder og konkret kendskab til det tyske og danske marked.

God og effektiv pleje af demente

Baggrunden for projektet var, at både Danmark og Tyskland er udfordret af en stadigt ældre befolkning, hvoraf hver tredje risikerer at blive ramt af demens. Det er en udvikling, som kræver nytænkning i sundheds- og plejesektoren. Alene i Danmark lever flere en 85.000 med en demensdiagnose (ca. 1,5 % af befolkningen), mens der i Tyskland er over 1.5 millioner mennesker (knapt 2 % af befolkningen) med demens.

Selv om der endnu ikke findes en kur mod demens, kan demente borgere leve et godt liv trods diagnosen. Nye teknologier og forskning på området skaber nye muligheder for at understøtte den demente, deres pårørende og det plejepersonale, som skal hjælpe dem i hverdagen. Og løsningerne møder stor politisk og samfundsmæssig interesse.

Det var denne udvikling, Demantec adresserede og skabte viden og løsninger til. Projektet lagde særligt vægt på demenssyge beboere på plejehjem, og hvordan teknologi kan forbedre deres livskvalitet. Anvendelsen af teknologi i sig selv er ikke målet, men derimod at tilpasse, adaptere og videreudvikle teknologier, som baserer sig på brugerkrav, arbejdsforløb og procedurer, der kan understøtte slutbrugeren bedst muligt.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle i Demantec

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) repræsenterede Region Syddanmark i projektet og var ansvarlig for arbejdspakken ”Test, evaluering og co-creation af implementeringsmodeller”.

Syddansk Sundhedsinnovation var i den forbindelse ansvarlige for test af nye teknologier på tre udvalgte plejehjem:

 • Det specialiserede demensplejehjem "Rise Parken" i Aabenraa Kommune
 • "Unter dem Regenbogen" en del af Delta Pflegebetrieb GmbH i Tyskland
 • "Gotthard-und-Anna Hansen Stift" en del af DIAKO Soziale Enrichtungen GmbH i Tyskland.

Syddansk Sundhedsinnovation havde også ansvaret for co-creation af implementeringsmodeller for e-healthløsninger til demente på plejehjem på tværs af den dansk-tyske grænse. Formålet med denne aktivitet var at identificere generiske aspekter for implementering af forskellige typer e-healthløsninger på plejehjem til gavn for både plejehjem og e-health virksomheder ifm. fremtidig implementering af e-healthløsninger.

FORMÅL

Projektets overordnede formål var:

 • at etablere sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, som kan støtte mennesker, der lider af demens, så de kan fastholde deres rutiner både i vante omgivelser i eget hjem og på plejehjem.

Projektet havde fire slutmål:

 • Etablering af et bæredygtigt grænseoverskridende samarbejde
 • Implementering af et markedsorienteret potentiale og en behovsanalyse
 • Udvikling af sundheds- og velfærdsteknologier
 • Udvikling af kompetencer inden for eSundhed og demens i forhold til muligheder for fremtidig uddannelse.

Resultater

En Go-to-Guide for din implementeringsrejse

Syddansk Sundhedsinnovations ’Go-to-Guide’ er bygget op omkring 7 enkle faser, som samlet former den implementeringsrejse, som en virksomhed og et plejecenter skal deltage i for at sikre succesfuld og bæredygtig implementering. Netop bæredygtighed er et centralt begreb i guiden. Virksomheder og plejecentre kæmper ofte med at få nye teknologier eller forandringer indarbejdet i hverdagen så de også har effekt på langt sigt.

Implementering kræver tid

Implementering af ny teknologi kræver tid. Tid til at forberede samarbejdet, finde de rigtige partnere, lære konteksten at kende, finde det rigtige match mellem teknologi og behov og forberede og inkludere medarbejderne i forandringsprocessen

Match mellem behov og teknologi

Når man har fundet et match mellem behov og teknologi, bør man gennemføre en pilottest, inden man går i gang med den store udrulning. Dette for at undgå dyre og unødvendige tilretninger af teknologien.

Ingen ny teknologi uden forandringsledelse

Demantec-projektet har også givet indsigt i betydningen af forandringsledelse og forandringsparathed når ny teknologi skal implementeres.

FAKTA

 • Projektejer: Flensburg University of Applied Science
 • Projektperiode: 01.03.2016 – 28.02.2019
 • Finansiering: Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.
 • Budget: 2.539.179 Euro

Tyske partnere

 • Flensburg University of Applied Science
 • DIAKO – Soziale Einrichtungen GmbH
 • Gesundheitsregion Nord
 • Pflegeheim ”Unter dem Regenbogen”.

Danske partnere

 • Anygroup ApS
 • Aabenraa Kommune – Rise plejecenter
 • Region Syddanmark v/ Syddansk Sundhedsinnovation
 • Lifepartners A/S
 • University College Sjælland
 • Welfare Tech.

Herudover var der ca. 20 netværkspartnere tilknyttet projektet på tysk og dansk side.

 

Kontakt

Lise Ringkvist

Projektleder

Brugercentreret Innovation


29 24 89 81 Lise Ringkvist på LinkedIn
APPFWU01V