Skip til primært indhold

Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

Møde fandt sted hos MIR - Mobile Industrial Robots A/S, den 9. juni 2022

Dagens program var

12.30 – 13.00 Ankomst og indskrivning – kaffe og netværk

13.00 – 13.05 Velkomst – kort intro og dagens program
v/Louise Halgaard Gotfredsen, Syddansk SundhedsInnovation

13.05 – 13.45 Besøg og rundvisning i MiR-Showroom

13.45 – 14:15 Oplæg v/Allan Knudsen, Area Sales Manager Scandinavia, MiR

Oprindeligt blev MiR udviklet med tanke på sundhedssektoren og det salgsmæssige fokus var i starten især på dette segment. Dette fokus har efterfølgende udvidet sig til mange andre brancher, men der er stadig rigtig stor grund til at have sundhedssektoren for øje, da behovet for at automatisere er enormt. MiR vil gennemgå den rejse de har været på, og fortælle om de forskellige og meget varierende installationer de hidtil har lavet i sundhedssektoren, både selv og via strategiske partnerskaber.

14.15 – 14.50 AGV-projekter på Supersygehuse – case Det nye OUH
v/Anne Mette Vraa, Teamleder for logistik, Det nye OUH

”AGV’er til Det nye OUH. Hvorfor ønsker man AGV’er på Det nye OUH og hvilke opgaver skal robotterne løfte? Hvilke muligheder og begrænsninger giver byggeriet for AGV-driften og hvilken betydning har dette for valget af teknologi?

14.50 – 14.55 Valg af virksomhedsrepræsentant til Advisory Board
Marianne W. Schnell er på valg pga. skifte til virksomheden RV Unique – Marianne ønsker genvalg.

Ønsker du ligeledes at stille op til valget til Advisory Boardet, bedes du sende en mail senest d. 1. juni 2022 til bijj@odenserobotics.dk.

14.55 – 15.20 Netværk med kaffe/kage

15.20 – 15.55 AGV-projekter på Supersygehuse – case Region Hovedstaden
v/ Kristian Bille, Teamleder Hospitals Logistik, Region Hovedstaden

Der gives en samlet status på AGV-bestræbelser herunder:

  • Test af MiR som transportløsning for pakker m.v. på Herlev og Bispebjerg hospitaler
  • Forventet ”genoplivning” af eksisterende AGV’er på Herlev hospital til større logistiske opgaver, fx integrationer, tests og organisation
  • Analyse af mulighed for IT-understøttelse af kommende AGV’er til Hillerød og Bispebjerg hospitaler
    (regionalt baseret system)

15.55 – 16.00 Afrunding og tak for i dag.

Om Netværket for Mobile Robotter i sundhedssektoren

Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Robotics og Danish Life Science Cluster samarbejder om Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren. Netværket har til formål at skabe videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren, hvor robotteknologien er en vigtig del af løsningerne til effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen.

Ønsker du at blive medlem af Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren, kan du blot tilmelde dig arrangementet. Det kræver ikke at man er medlem af klyngerne for at deltage i vores netværksmøder, dog skal man have relevant tilknytning og seriøs interesse for området. 

Kontakt

Louise Halgaard Gotfredsen

Chefkonsulent

Brugercentreret Innovation


21 79 14 04 Louise Halgaard Gotfredsen på LinkedIn
APPFWU02V