Skip til primært indhold

Livet mellem stuerne på Odense Universitetshospital

Patienter, pårørende blev inddraget i at gøre hospitalets gangarealer, venteområder og opholdsrum mere indbydende og inviterende

Formål

  • At opholdsrum og gangarealer i sengeafsnit og ambulatorium kan motivere patienter til større aktivitet
  • At patienter og pårørende føler sig godt modtaget – at de føler sig set og hørt
  • At patienter og pårørende oplever, at tiden kan udnyttes til individuelle behov.

Hvad gik det ud på?

En brugerinddragelsesproces undersøgte og udviklede ideer til forbedring og opgradering af eksisterende ventearealer på Odense Universitetshospital.

Den indsamlede viden og resultaterne af tests blev brugt som baggrund for en designmanual med henblik på fremadrettet anvendelse på Odense Universitetshospital og i forbindelse med indretningen af Nyt Odense Universitetshospital. Desuden leverede Syddansk Sundhedsinnovation et konkret skitseforslag til patientophold i ét ambulatorium og ét sengeafsnit.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

  • Designmanual med henblik på fremadrettet anvendelse på Odense Universitetshospital og i forbindelse med indretningen af Nyt Odense Universitetshospital
  • Konkret skitseforslag til patientophold i ét ambulatorium og ét sengeafsnit.

Samarbejdspartner

  • Afdeling for Kvalitet og Forskning, MTV, Odense Universitetshospital
  • Tre sengeafsnit og fire ambulatorier.

Projektperiode: 2014 - 2015.

Kontakt

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


29 20 22 04
APPFWU01V