Skip til primært indhold

Digitalt kompetenceløft til sundhedsprofessionelle i EU (DELIVER)

Digitalt kompetenceløft til sundhedsprofessionelle skal sikre digital transformation af sundhedsvæsenet i Europa

Digital transformation af fremtidens sundhedsvæsen

Fremtidens sundhedsvæsen bliver mere og mere digitaliseret, og nye digitale løsninger er allerede en del af hverdagen for sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer og på tværs af Europa. De digitale løsninger understøtter både hverdagen i sundhedsvæsenet og, gør det muligt for, i stigende grad, at inddrage borgernes egne ressourcer i behandling, pleje og rehabilitering.

De sundhedsprofessionelle udgør kernen i den fortsatte digitale tranformation af sundhedsvæsenet. Med det 3-årige ERASMUS+ projekt: ”Digital EducationaL programme invoIVing hEalth pRofessionals” (DELIVER) sættes der fokus på at fremme digitale kompetencer hos sundhedsprofessionelle i EU, således at de kan yde den bedste kvalitet i behandling og pleje til patienter og borgere.

Bliv Digital Kompetent

I juni 2020 gennemførte Region Syddanmark sammen med otte kommuner og to uddannelsesinstitutioner projektet 'Bliv Digital Kompetent'.

Resultatet var udvikling af et generisk uddannelseskoncept, som styrker de digitale kompetencer hos det sundhedsfaglige personale i kommuner og på sygehuse. Både inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og kommunikation med borgerne i forbindelse med digitalt understøttet behandling, pleje og rehabilitering. 

Evalueringen viser, at de sundhedsfagliges digitale kompetencer er blevet styrket, så de bedre kan understøtte og vejlede borgerne i brug af ny teknologi i fremtidens sundhedsvæsen

Projektleder Linda Andersen Justi fortæller,

- Det 3-årige EU-ERASMUS+ projekt skal medvirke til at sikre international udbredelse af de læringer, vi tog med fra Bliv Digital Kompetent.

Syddansk Sundhedsinnovations opgaver i projekt DELIVER

SDSI har udover projektledelsen, ansvar for to arbejdspakker:

  • Arbejdspakke vedrørende behovsanalyse, hvor opgaven er at afdække sundhedspersoners niveau samt hvilke digitale kompetencer, der er behov for. Endvidere at identificere forskelle i kompetenceniveauer og sammenligne viden og strategier/best practices landene imellem (opstart: marts 2021)
  • Arbejdspakke vedrørende udvikling og test af et transnationalt uddannelsesprogram inkl. pensum til at forbedre digitale kompetencer hos sundhedspersoner samt at levere e-læringsværktøjer til ledere i sundhedsvæsenet (opstart: februar 2022).

Fakta

Projektet er et samarbejde mellem Det Syddanske EU-kontor og de tre europæiske partnere:

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOSKIN (Slovenien)
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE (Italien)
Fundació TICSalut (Spanien).

Projektperiode: 31.12.2021 - 31.12.2023.

Finansiering: Projektet er blandt andet finansieret af Erasmus+-programmet.

Kontakt

Linda Justi

Konsulent

Brugercentreret Innovation


29 20 11 87 Linda Justi på LinkedIn
APPFWU02V