Skip til primært indhold

Sundt Af-STEMt - flere unge med STEM-kompetencer

Projekt SUNDT Af-STEMt skal motivere unge mennesker til at uddanne sig inden for STEM-fagene: videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik

- PROJEKTET ER AFSLUTTET -

Projektets leverancer er samlet og udfoldet på hjemmesiden stemisundhed.dk. Her findes case-materiale og forslag til undervisningsforløb til STEM-fag på tværs af grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Der er foretaget en samlet evaluering af projektet af COWI.

Projektskitse for SUNDt Af-STEMt

Flere unge skal interessere sig for STEM-fagene

Unge skal klædes på, så de kan være med til at forme og udvikle fremtidens sundhedsvæsen.

Med afsæt i cases fra sundhedsområdet og behov til fremtidens sundhedsteknologi ville Projekt SUNDT Af-STEMt motivere unge til at uddanne sig inden for STEM-fagene: Science - videnskab, Techonology - teknologi, Engineering -ingeniørvidenskab og Mathematics – matematik.

Projektet henvendte sig til hele uddannelseskæden. Folkeskolelærer, gymnasielærer og universitetsundervisere skulle sammen med deres elever og studerende udvikle, afprøve og implementere fælles metoder til at arbejde med behov og udvikling af sundhedsteknologi.

Målet var at styrke brobygningen mellem uddannelsesinstitutionerne og styrke STEM-kompetencer til sundhedsområdet.

Stigende behov for STEM-kompetencer

Baggrunden var og er, at de mange teknologi- og videnintensive virksomheder i Danmark oplever stor efterspørgsel på arbejdskraft med STEM-kompetencer. En EU-prognose forudser, at efterspørgslen vil øges både i Danmark og EU således, at der i Danmark er 27,7 % flere ansat i STEM-job i år 2025 sammenlignet med år 2013 (Kilde: Does EU need more STEM graduates).

Og det gælder også inden for sundhedsområdet. Her forventer man et øget behov for arbejdskraft med STEM-kompetencer, eftersom et udfordret sundhedsvæsen har behov for at finde nye innovative teknologiske løsninger.

Med Teknologipagten tager offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder fælles ansvar for at styrke arbejdet med teknologi og digitalisering.

Som offentlig myndighed med sundhedsvæsenet som sin hovedopgave tager Region Syddanmark sin del af ansvaret. Som direkte modsvar til de forudsete udfordringer har regionen sat det mål, at 20 % flere vælger en STEM-uddannelse sammenlignet med 2010.

Unge i hele uddannelseskæden

Projektets målgruppe spændte over hele uddannelseskæden. Lige fra folkeskolen, over ungdomsuddannelser til videregående uddannelse.

Konkret drejede det sig om 9. klasse på Seden Skole, 2. g på Odense Tekniske Gymnasium og 3. - 4. semester studerende på SDU Ingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi.

MÅL

Målet med projektet var, at flere unge på sigt gennemfører STEM-uddannelser og ser sundhedsområdet som inspiration for uddannelse til et kommende arbejdsliv. Der er også fokus på at øge andelen af piger med STEM-kompetencer.

Leverancer

Overordnede aktiviteter / leverancer:

 • Udvikling af modeller for undervisningsforløb samt udarbejdelse af case-baseret undervisningsmateriale fra sundhedsområdet
 • Kompetenceudvikling til undervisere
 • Undervisning i de enkelte institutioner med afsæt i fælles cases
 • Tværgående læringsaktiviteter, herunder brobygningsbesøg på tværs af uddannelser
 • Formativ videns- og læringsopsamling med henblik på at styrke læring i projektet samt justere og tilpasse samarbejdsmodeller og undervisningsforløb.

Resultater

Projektet har opnået følgende resultater:

 • Der er udviklet og afprøvet fire case-forløb til STEM-fag på tværs af uddannelsestrin med afsæt i problemstillinger fra sundhedsområdet
 • Der er udviklet og afprøvet en samarbejdsmodel på tværs af uddannelsestrin, hvor kernen er fælles læringsaktiviteter med afsæt i de fælles cases
 • De deltagende elever udtrykker, at særligt de fælles læringsaktiviteter med brobygningsbesøg på højere uddannelsestrin har været inspirerende
 • De deltagende uddannelsesinstitutioner har fortsat samarbejdet efter projektperiodens afslutning og planlægger fortsat fælles læringsaktiviteter med afsæt i de udviklede cases. Forløbet er blevet udbudt som et valgfag til alle folkeskoler i Odense Nord
 • Projektets materialer, modeller og læring er gjort tilgængelige på den til projektet udviklede hjemmeside stemisundhed.dk. Projektets materialer er ligeledes gjort tilgængelige for fremtidige undervisningsforløb på Danmarks Læringsportal EMU.

Der er foretaget en samlet evaluering af projektet af COWI

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) havde sin største rolle i projektets 1. halvår.

Her handlede det om, at SDSI faciliterede en stærk samskabelsesproces med nøglepersoner fra Odense Tekniske Gymnasium, Seden Skole og SDU – Civilingeniør i velfærdsteknologi, som resulterede i et undervisningskoncept, der motiverer unge til uddannelse inden for STEM.

Hertil kom, at SDSI:

 • Deltog i styregruppe og projektgruppe og bidrog ift. projektledelse
 • Understøttede udvikling og konceptualisering af fælles metoder, herunder bistod med videnspersoner og facilitatorer og invitation af relevante oplægsholdere
 • Bidrog ift. de tværgående aktiviteter herunder kompetenceudvikling med videnspersoner og facilitatorer
 • Bidrog med forslag og relevant viden til cases og teknologier
 • Assisterede ift. koordination af fællesaktiviteter, der foregik på tværs af alle uddannelsesinstitutioner.

Samarbejdspartnere

 • Odense Tekniske Gymnasium (projektejer, kontakt Mikkel Winther, vicerektor, mwi@sde.dk)
 • Seden skole
 • SDU – Bacheloruddannelse i velfærdsteknologi
 • Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark.

I projektets 2. år blev der tilknyttet yderligere to folkeskoler: Agedrup skole og Risingskolen.

FAKTA

Projektperiode: 1. januar 2020 til 31. sept. 2022.

Finansiering: Projektet er finansieret af midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2019.

Kontakt

Julie Hvidt

Innovationskonsulent

Brugercentreret Innovation


24 62 88 09

Marie Harup Jensen

Innovationskonsulent, antropolog, teamkoordinator

Brugercentreret Innovation


20 56 69 42
APPFWU02V