Skip til primært indhold

Symptomhåndbog til patienter med hjertesygdom

Symptomhåndbog hjælper hjertepatienter med at håndtere symptomer, som sygdommen giver i hverdagen

Fire symptomhåndbøger til hjertepatienter

Fire symptomhåndbøger til hjertepatienter

Co-creation workshop omkring et symptomhåndteringsværktøj.

Co-creation workshop omkring et symptomhåndteringsværktøj.

Co-creation workshop omkring et symptomhåndteringsværktøj

Co-creation workshop omkring et symptomhåndteringsværktøj.

Tidligt koncept af et værktøj til symptomhåndtering

Tidligt koncept af et værktøj til symptomhåndtering

Rehabilitering og særlig støtte til hjertepatienter

Mange patienter med hjertesygdom har behov for rehabilitering og særlig støtte når de udskrives efter behandling på sygehuset. De patientgrupper det særligt drejer sig om er: Patienter, som har gennemgået en hjerteklapoperation, patienter i behandling for hjertesvigt, patienter, som går til kontrol pga. hjerteklapsygdom og patienter, som lider af forsnævring af kranspulsårer.

Det er beskrevet i det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, gældende fra januar 2020, at sundhedsprofessionelle i dialogen med hjertepatienten skal være opmærksomme på, at rehabilitering og forebyggelse italesættes som en integreret del af behandlingen for hjertesygdommen. Det nye forløbsprogram betyder, at både genoptræning og patientuddannelsen for ca. 85 % af disse patientforløb vil blive varetaget i kommunerne. En af opgaverne for sygehuset vil være at sikre, at alle patienter der videresendes har sygdoms- og symptomforståelse samt redskaber til symptomhåndtering.

Der viste sig, i arbejdet med at implementere det tværsektorielle forløbsprogram for hjertepatienter på Sygehus Lillebælt, et behov for et fysisk symptomhåndteringsværktøj.

Der blev derfor udviklet fire let overskuelige håndbøger der opsummerer de vigtigste symptomer og konkrete handlingsanvisninger ift. hver patientgrupper. Håndbøgerne støtter patienterne i at håndtere specifikke symptomer på en bedre og mere selvsikker måde, og som giver tryghed og handlemuligheder i hverdagen. Endvidere kan patienterne bruge håndbogen som samtalestøtte i konsultation med egen læge, kommunen og sygehuset.

Samtidigt kan håndbogen støtte sundhedsprofessionelle i primærsektor, således at den er med til at sikre at symptomer håndteres ens, godt og sikkert uanset hvem patienten konfronterer sine symptomer med.

Metode

Hjerteafdelingen på Sygehus Lillebælt og Syddansk Sundhedsinnovation udviklede symptomhåndbøgerne i et brugercentret udviklings- og testforløb.

Over en periode på seks måneder (november 2019 - maj 2020) udvikledes bøgerne i en iterativ proces sideløbende med brugerstudier, hvor både hjertepatienter med iskæmisk hjertesygdom, hjerteklapsygdom eller hjertesvigt og sundhedsprofessionelle på Sygehus Lillebælt og i kommuner var inddraget.

Håndbøgerne blev testet og kvalificeret over en periode på fire måneder (juni - september 2020) hvor både klinikere og patienter fra de fire patientgrupper blev interviewet om deres oplevelser med bogen. I december blev der afholdt to implementeringsworkshops, hvor sundhedsprofessionelle fra hjerteafdelingen og kommunerne deltog og delte deres oplevelser og forventninger. Her opstod der et behov for at udvikle konkrete instrukser, som kan bruges ved formidling af håndbogen til en hjertepatient. Implementeringen blev sat i gang i januar 2021.

Der planlægges p.t. et evalueringsforløb på tværs af sektorer, hvor Syddansk Sundhedsinnovation sammen med Sygehus Lillebælt vil følge op på de ovennævnte gevinster.

Derudover vil Syddansk Sundhedsinnovation bistå med at udarbejde et digitalt koncept til symptomhåndtering for at også understøtte forløbsprogrammet i den digitale verden.

Formålet med projektet var:

  • at idégenerere omkring et fysisk symptomhåndteringsværktøj på baggrund af patientinterviews
  • at designe et koncept og et færdigt produkt som tilgodeser både klinikerenes og patienternes behov, samt at oplære dem i brug og igangsætte implementering af værktøjet på hjerteafdelingen.

Resultater

De fire symptomhåndbøger bl.a. ”Symptomhåndbog til dig, der har forsnævringer i hjertets kranspulsåre” bruges i dag på Hjerteafdelingen, Sygehus Lillebælt. Der er overvejende tilfredshed med det nye redskab. Både fra klinikerne og patienterne.

Klinikerne pointerer, at sundhedspersonalet løbende bør følge op og huske at formidle bogen, så det indarbejdes som en fast del af dialogen men patienter og pårørende. For patienterne er det vigtige, at de føler de ved hvad de skal gøre i forskellige situationer og har, til dette formål, en konkret, let overskuelig pjece, som både patienter og pårørende kan slå op i.

Samarbejdspartnere

  • Hjertemedicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt
  • Syddansk Sundhedsinnovation.

Fakta

Projektperiode: 1. oktober 2019 – december 2020.

Kontakt

Svenja Jaffari

Innovationskonsulent, designforsker

Innovativt byggeri og drift


23 24 59 17 Svenja Jaffari på LinkedIn
APPFWU01V