Skip til primært indhold

Danmarks bedste børneafdeling på Kolding Sygehus

Med inddragelse af børn, forældre og personale blev den nye børneafdeling på Kolding Sygehus udsmykket med baggrund i temaet "Skoven"

- PROJEKTET ER AFSLUTTET -

I samarbejde med personale, patienter og pårørende på Børneafdelingen på Kolding Sygehus har Syddansk Sundhedsinnovation udarbejdet udsmykning og indretning med temaet "skoven" på afdelingen.

Den 28. marts 2012 indviede Kronprinsesse Mary officielt den nye Børneafdeling på Kolding Sygehus.

Udfordringen bag udsmykningen


Da børneafdelingen i februar/marts 2010 var færdigtegnet fra arkitekt- og ingeniørside, var der ikke meget der signalerede, at dette skulle være en afdeling indrettet til børn. Ledelsen på børneafdelingen var bekymrede for, at der ikke i tegneprocessen havde været fokus på målgruppen. De tog derfor kontakt til direktionen og Byggeenheden ved Sygehus Lillebælt med ønsket om at inddrage designeksperter. Et ønske, som blev imødekommet.

Afdelingens ønske til designeksperter var, at de i samarbejde med børn, forældre, personale og andre personer med en daglig gang i afdelingen, kunne pege på en indretning med et overordnet tema, som kunne skabe sammenhæng og helhed. Indretningen skulle også tage hensyn til effektive arbejdsgange udført på hygiejnisk forsvarlig vis.

Udfordringen var især at tilgodese den brede målgruppe på 0-17 år, Og at tænke konceptet således at både spædbørn, småbørn, teenagere, forældre og personale kan se sig selv i det.

Brugerinddragelse

 • 10 dages feltarbejde i perioden 27. april – 9. juni 2010
 • Interviews med børn, forældre og personale
 • Fokusgruppeinterviews med forældre og personale
 • Workshops med børn, forældre og personale
 • Observationer og fotoregistrering.

Resultat af feltarbejde

Børneafdelingen fremstod kedelig og nedslidt, og der var ingen helhed i omgivelserne. Der var en stor modsætning mellem sengestuerne og gangarealerne. På gangene var det tydeligt, at man befandt sig på børneafdelingen, mens sengestuerne ikke viste tegn på at være til børn.

Man havde kun tilgodeset en lille del af den store målgruppe, nemlig vuggestuebørn og børnehavebørn. De lidt større børn og især teenagerne kunne ikke finde sig sig til rette i omgivelserne.

Personalet gør meget brug af udsmykningen i dialogen med barnet.

En børneafdeling designet til børn af børn

På baggrund af disse indsigter blev den nye børneafdeling skabt i tæt samarbejde med brugerne, og dette resulterede i Danmarks bedste børneafdeling. Den nye børneafdeling er en ”børneafdeling designet til børn af børn." Den tilgodeser de behov, patienterne har. Temaet skoven blev valgt fordi Kolding Sygehus ligger ved Marielundskoven, og fordi skoven er et tema alle aldersgrupper kan relatere til.

Der er lagt vægt på, at børneafdelingen skal fremstå som en helhed, så konceptet er brugt i dekorationer, farvesætning, indretning og wayfinding. Desuden har man udviklet en ny børneseng til de mindste børn. Konkret er der skabt:

 • 21 vægdekorationer
 • Gennemgående farvesætning
 • Nye møbler
 • Panel og loftsdekoration på sengestuerne
 • Specialdesign af gardiner og badeforhæng til sengestuerne
 • Installation med hjorte og træer i caféområdet
 • Glasdekorationer
 • Wayfinding og visuel identitet
 • Design af ny seng til spædbørn.

Siden starten af projektet i november 2010 er der gennemført patienttilfredshedsundersøgelse på Børneafdelingen, hvor seks spørgsmål går direkte på indretning og omgivelser. Her har man kunnet se en tydeligt stigende tilfredshed hos patienterne i takt med, at afdelingen blev renoveret.

Formål

 • at udarbejde et koncept og udsmykning til afdelingen
 • at inddrage børn, forældre og personale i skabelsen af koncept og udsmykning til børneafdelingen
 • at lave et åbent innovationsforløb som medfører nye innovative løsninger til fx aktivering af børn under indlæggelsen.

Mål

At skabe Danmarks bedste børneafdeling: En børneafdeling designet af børn til børn, skabt ved at inddrage brugerne fra start til slut og implementere et helhedskoncept.

APPFWU01V