Skip til primært indhold

Region Syddanmark – Centrum for excellent innovation inden for aktiv og sund aldring (EIP on AHA)

Region Syddanmark har fået tildelt 4 stjerner som referencested i Det Europæiske Partnerskab for sund og aktiv aldring (EIP on AHA)

Siden 2012 har regionen været et aktivt økosystem i netværket og opnået det højeste antal stjerner for vores innovationsindsats inden for aktiv og sund aldring.

I 2019, fik vi, ud over de 4 stjerner, en særlig anerkendelse ved et “Certificate of Excellence” for vores enestående arbejde med at drive regional innovation inden for aktiv og sund aldring, at forbedre livskvaliteten for den ældre befolkning og at gøre ydelserne inden for sundhed og pleje mere bæredygtige og stimulere økonomisk vækst og konkurrencedygtighed.

Hvad er EIP on AHA?

Det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring (EIP on AHA) blev igangsat i november 2011 af EU-Kommissionen. Målet var at skabe en frivillig samarbejdsplatform, hvor kommuner, regioner, private virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og andre kunne samarbejde om at løfte de fremtidige udfordringer på sundhedsområdet og højne den sunde levealder.

I det åbne kald for referencesteder i 2019, fik 103 regionale og lokale økosystemer tildelt referencestatus i EIP on AHA. Referencesteder er lokale/regional økosystemer, der inspirerer hinanden ift. at levere innovative og brugbare løsninger, der forbedrer ældres liv og sundhed. Som økosystemer inkluderer de partnere på tværs af quadruple helix, dvs. det private erhvervsliv, civilsamfundet, den akademiske verden og offentlige myndigheder. Økosystemerne ledes af regionale organisationer, der dedikeret investerer I innovation inden for aktiv og sund aldring, og de deler deres innovative løsninger og eksempler på positive effekter og understøtter genbrug og skalering af disse løsninger gennem EIP on AHA netværket.

Det syddanske økosystem

The syddanske økosystem koordineres af Syddansk Sundhedsinnovation på vegne af Region Syddanmark.

Partnerne i økosystemet er:

 • Offentlige myndigheder/Sundhedsaktører:
  • Region Syddanmark
   • Regional udvikling
   • Syddansk Sundhedsinnovation
   • Sygehusenhederne i regionen
   • Tværsektorielt samarbejde
   • Praksisafdelingen.
  • Kommuner
   • De 22 kommuner i Syddanmark
   • NIMS Network for International Employees in South Denmark municipalities
  • WHINN – Week of Health and INNovation
 • Det private erhvervsliv:
  • South Denmark European Office
  • Welfare Tech
  • Healthcare DENMARK
  • Enterprise Europe Network
  • MedCom
 • Forskning og Uddannelse
  • Syddansk Universitet
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • University College Syd
  • Center for Innovative Medical Technology (CIMT)
 • Civilsamfundet
  • Diabetesforeningen
  • Hjerteforeningen
  • eHealth City Svendborg
  • Diverse brugerpaneler (patienter og pårørende).

På tværs af alle disse partnere er der et stærkt fokus på samarbejde for at opnå digital transformation i sundhedsvæsenet, anvende offentlig-private samarbejder, og at evaluere og skalere succesfulde løsninger.

Målet med Syddanmarks EIP on AHA initiativer

EIP on AHA deltagelsen er en vigtig del af det internationale arbejde for Region Syddanmark.

Målet med deltagelse i EIP on AHA for Region Syddanmark er at bringe international viden og innovation til regionen, at involvere syddanske partnere i partnerskaber og EU-projekter samt at promovere regionens sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder og indsats. Samtidig er deltagelsen en indgangsvinkel til at få bedre kontakt til Europa-Kommissionen og derved mulighed for at præge fremtidige initiativer så de afspejler referencestedernes behov.

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn
APPFWU02V