Skip til primært indhold

Analyseprojektet 2018: ”Digital løsning til graviditetsforløb”

Tryghed og overblik til de gravide – faglighed og tværgående overblik til de sundhedsfaglige

December 2018

Analysen ”Digital understøttelse af graviditetsforløb” har afdækket behov og ønsker for en digital understøttelse af graviditetsforløb og beskriver forslag til en digitalisering, der kan bidrage til bedre graviditetsforløb for gravide i Danmark.

Brugerinddragelse af alle interessenter

I analysen har alle interessenter bidraget med deres behov og ønsker til en digital løsning ved syv workshops i Syddansk Sundhedsinnovation i efteråret 2018. Det drejer sig bl.a. om gravide, nybagte mødre, de sundhedsprofessionelle og systemteknikere, som alle har været med til at kvalificere løsningsmodellen for, hvordan sundhedsvæsenet i Danmark kan tilbyde gravide en digital vandrejournal i stedet for den papirbårne, der i dag.

Efter et udbud blev konsulentvirksomheden QVARTZ/Rambøll Management Consulting valgt til at gennemføre analysen.

Tryghed og overblik til de gravide

Det vigtigste for de gravide ved den fremtidige digitale understøttelse af graviditetsforløb er tryghed og en oplevelse af at have overblik og kontrol med, hvad der sker i eget graviditetsforløb.

De ønsker overblik over forløb og aftaler, indblik i data og journaler, muligheder for at kommunikere med de sundhedsfaglige aktører, adgang til troværdig, forståelig og brugbar information og mulighed for at inddrage partner og pårørende.

De sundhedsfaglige aktører lægger vægt på, at løsningen understøtter en høj faglighed, at den gravide er centrum for løsningen, og at den understøtter vidensdeling, så det er muligt at løfte i flok.

Grundprincipper for en digital løsning til graviditetsforløb

Svangerskabsjournalen og vandrejournalen erstattes af et sæt af løsningsmoduler, der tilsammen udgør en digital ”graviditetsmappe”.

Den gravide har adgang til alle data, der i dag er adgang til via sundhedsjournalen, eller som den gravide får udleveret i forbindelse med undersøgelser. Det sker i en app og på Sundhed.dk.

Fagpersoner kan se alle relevante data fra forløbet og kan - hvor det er relevant – lægge informationer ind via egne fagsystemer.

Løsningen understøtter hele graviditetsforløbet og de første otte uger af barslen.

Hvad skal den digitale løsning til graviditetsforløb kunne?

Analysen lægger op til en række centrale funktionaliteter og forretningsmæssige moduler. Det drejer sig om:

  • Indhentning af oplysninger fra den gravide via spørgeskemaer (PRO-data)
  • Understøttelse af den praktiserende læges rolle: henvisningsværktøjet
  • Svangrehenvisningen
  • Visitationsgrundlaget
  • Graviditetsmappen
  • Grundlæggende redskaber for alle sundhedsfaglige aktører i forløbet
  • Understøttelse af den kommunale sundhedsplejes rolle
  • Overblik over og kommunikation omkring forløb og aktiviteter
  • Involvering af partner og pårørende
  • Brugergrænseflade til de gravide og pårørende.

Herudover skal løsningen kunne håndtere komplicerede forløb og sårbare gravide, ligesom der skal være en løsning for de gravide, som ikke er i stand til at anvende digitale løsninger.

Hvad sker der i næste fase?

Løsningens teknologiske koncept og fundament er designet, så det i størst muligt omfang udnytter såvel eksisterende it-komponenter som it-komponenter/it-services, der udvikles i regi af den nationale sundhedsinfrastruktur i rammerne fra ”Strategi for digital sundhed 2018-2022” og den ”Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020”.

Det tekniske og organisatoriske implementeringsforløb er tilrettelagt således, at løsningen realiseres gennem en række successive trin, hvor version 1 forventes i stabil drift i løbet af 2020 (Trin 1), og hvor målet er, at hvert trin leverer funktionalitet, der opleves som en gevinst for de aktører, der får nye værktøjer.

Kontakt

Lone Dalager Kristensen

Projektleder

Digital Innovation


29 65 55 48 Lone Dalager Kristensen på LinkedIn
APPFWU01V