Skip til primært indhold

Styring Af Robotiseret Transport - START

Projektet Styring Af Robotiseret Transport tester og videreudvikler en dynamisk platform, der kan skabe et samlet overblik over robotter på sygehuse

Projektet Styring Af Robotiseret Transport, START-projektet, er et samarbejde mellem Odense-virksomheden MiR-Mobile Industrial Robots, Sygehus Sønderjylland, Syddansk Universitet og Syddansk Sundhedsinnovation. Projektet skal teste og videreudvikle en dynamisk platform, der kan skabe et samlet overblik over robotter på sygehuse.

I Danmark er Sygehus Sønderjylland et af de sygehuse, der er længst fremme i brugen af robotter. Der kører allerede mange af MiR’s robotter rundt og løser daglige logistikopgaver.

Mennesker og robotter

På hospitaler verden over er det stadig hovedsageligt portører, som sørger for at flytte senge, transportere mad, linned og sterile instrumenter.
Det billede er dog i hastig forandring. Flere og flere sygehuse benytter såkaldte Automated Guided Vehicles (AGV’er), små, mobile robotter, som kan automatisere en lang række transport- og logostikopgaver ved hjælp af forskellige topmoduler. Og ved projekteringen af de danske supersygehuse planlægges allerede nu en intelligent hospitalslogistik, hvor menneskelige ressourcer og robotter skal fungere sammen for at opnå en effektiv drift.

Styr på robotterne med systemintegration

Odense virksomheden MiR-Mobile Industrial Robots har succes med at fremstille AGV’er og såkaldte flådestyringsværktøjer dvs. dynamiske styringsplatforme, som kan integrere både de enkelte AGV-systemer og øvrige logistikstyresystemer på sygehuset.

I dag bliver de enkelte AGV’er leveret med et selvstændigt styresystem, som ikke kan integreres med hverken de lokale logistiksystemer eller andre AGV leverandør-systemer. Logistikpersonalet har altså besværet med at tilgå hvert enkelt system, samtidigt med at det er svært at få et samlet billede over den flåde af logistikrobotter, som kører rundt på sygehusene.

Projektet START - STyring Af Robotiseret Transport, afprøver og videreudvikler flådestyringsværktøjet MiR Fleet 2,0. Den nyudviklede flådestyringsplatform har snitflader til AGV-systemer fra andre leverandører og kan integrere med logistisk systemet på SHS.

FORMÅL

Formålet med projektet START er, at teste og tilpasse et nyt flådestyringssystem (MiR Fleet 2.0) til intelligent styring af AGV’er og hospitalslogistik, så det imødekommer de behov, som er identificeret gennem forudgående dialog med hospitalernes logistikafdelinger. Systemet kaldes et ”flådestyringssystem”, da det kan kontrollerer og styre et eller flere Automated Guided Vehicles (AGV) på sygehuset.

Primære leverancer

 • Pretest, kvalificering af flådestyringsløsningen.
 • Tilpasning af flådestyringsløsningen som forberedelse til storskalatest i drift
 • Udvikling af testprotokol og planlægning af test
 • Iterativ test og tilpasning
 • Testevaluering - fokus på at sikre skaleringspotentialet.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

SDSI har en bærende rolle i at sikre produktets skaleringspotentiale til andre sygehuse. SDSI skal sikre inddragelse af netværkspartnere og kortlæggelse af sygehusenes og brugernes behov.

Det overordnede SDSI-formål i testen er at adressere og sammenligne brugernes behov på tværs af sygehuse, og derved teste teknologien i relation til de faktuelle behov og processer på Region Syddanmarks sygehuse.

Støtte fra Den Syddanske OPI-pulje

Den Syddanske OPI-pulje har bidraget til projektet, som har et projektbudget på 1.7 mio. kr.

MiR er ansvarlig for projektet. Sygehus Sønderjylland, Syddansk Universitet og Syddansk Sundhedsinnovation er partnere i projektet..

Syddansk Sundhedsinnovations opgaver i projektet omhandler testforberedelse og testafvikling på Sygehus Sønderjylland. Projektet forventes at starte til april 2017 og løber frem til slutningen januar 2018 .

Partnere

 • Mobile Industrial Robots ApS
 • Sygehus Sønderjylland (SHS)
 • Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI)
 • SDU - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER).

Øvrige netværksdeltagere i projektet:

 • Odense Universitetshospital (OUH)
 • Nyt OUH (OUH og Nyt OUH får en rolle i at sikre at den færdige løsning kan skaleres til andre sygehuse)
 • Aethon (levere noget dokumentation på deres fungerende produkt samt være ansvarlig for den endelige verificering af slutproduktet). Aftestning sammen med dem.
 • Cetrea (Sikre snitflader til logistiksystemer på SHS).

Kontakt

APPFWU01V