Skip til primært indhold

Funding

Vi hjælper dig med at søge midler til dit næste sundhedsinnovationsprojekt.

Syddansk Sundhedsinnovation hjælper både offentlige aktører og private virksomheder med at skaffe midler til projekter, der gør det danske sundhedsvæsen bedre. Vi sikrer, at du finder relevante finansieringskilder til dit innovationsprojekt fra private fonde, offentlige puljer og EU-programmer.

Vi bidrager med alt fra generel rådgivning til konkret udarbejdelse af ansøgninger og kan tilbyde en eller flere af følgende ydelser:

  • Projektvurdering med drøftelse af relevante fonde
  • Generel information om danske og internationale fonde og støttemuligheder
  • Udvikling af tidsplaner og ansøgningsplan til at skaffe eksterne midler til dit projekt
  • Hjælp til sammensætning af projektkonsortium og introduktion til relevante partnere i Syddansk Sundhedsinnovations netværk (fx i forbindelse med Offentlig-Privat Samarbejde)
  • Hjælp til koordinering blandt projektpartnere
  • Udarbejdelse af konkrete ansøgninger til nationale eller internationale midler
  • Gennemlæsning og sparring på konkrete ansøgninger
  • Hjælp til projektbudgetter.

Kontakt os gerne for en snak om muligheder. 

Oversigt over fonde og støttemuligheder

Hos Syddansk Sundhedsinnovation holder vi os orienteret omkring fonde og støttemuligheder. Derfor har vi udarbejdet en funding-oversigt, som vi løbende opdaterer. Det er ét af de værktøjer, vi gør brug af, når vi støtter sygehuse, kommuner, virksomheder og andre samarbejdspartnere i deres arbejde med funding.

Oversigten viser mulige finansieringskilder til projekter inden for sundhedsinnovation med ansøgningsfrist i den nærmeste fremtid.

Fonde uden ansøgningsfrist

Mange fonde opererer ikke med en ansøgningsfrist. Vi har derfor lavet et separat overblik over relevante fonde, der løbende modtager ansøgninger.

Internationale finansieringsmuligheder

Funding-oversigten indeholder fortrinsvist nationale fonde og puljer, men vi kan også hjælpe, hvis du er interesseret i internationale finansieringsmuligheder inden for sundhedsinnovation.

Kontakt vores internationale koordinator Emilie Brysting for en snak om hvordan vi bedst hjælper jer videre.

Derudover henviser vi også til Det syddanske EU-kontor.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev med oversigt over udvalgte fonde med ansøgningsfrister inden for sundhedsinnovation?

Tilmeld dig her.

Kontakt

Maria Hardt Schønnemann

Konsulent

Styring og Kvalitet


29 64 58 84 Maria Hardt Schønnemann på LinkedIn

Kirstine Kingo Errebo Østergaard

Konsulent

Styring og Kvalitet


40 16 31 10

Emilie Brysting

Specialkonsulent

Styring og Kvalitet


24 66 92 45
APPFWU02V