Skip til primært indhold

Interreg Europe

Programmets mål er at forbedre samhørighedspolitikken via udveksling af erfaringer, overførsel af god praksis og fælles initiativer blandt europæiske regioner.

Ansøgningsfrist 2023: 2. kaldrunde for Interreg Europa er åbent fra d. 15. marts til d. 9. juni 2023.

Programmets mål er at forbedre samhørighedspolitikken via udveksling af erfaringer, overførsel af god praksis og fælles initiativer blandt europæiske regioner.

Interreg Europe 2021-2027 har fokus på seks temaer:

  • Smartere Europa, fx entreprenørskab og digitalisering
  • Grønnere Europa, fx cirkulær økonomi, biodiversitet og vedvarende energi. 
  • Sammenhængende Europa, fx bæredygtig transport
  • Mere socialt Europa, fx uddannelse, og social inklusion. 
  • Europa tættere på borgeren, fx urban og ikke-urban udvikling. 
  • Regional styring, fx regional forvaltning
APPFWU02V