Skip til primært indhold

Kunstig intelligens i sundhedssektoren

Syddansk Sundhedsinnovation er indgangen til Region Syddanmark og sygehusene, når det drejer sig om data og teknisk integration.

Kunstig Intelligens i en klinisk sammenhæng

I forhold til kunstig intelligens (Artificiel Intelligence, AI) understøtter Syddansk Sundhedsinnovation regionens sygehuse i at afdække og forstå de kliniske udfordringer og behov, hvor kunstig intelligens har særligt potentiale. Ligesom vi bistår klinikken i at skabe stærke og behovsdrevne samarbejdsprojekter med fokus på validering og proof of concept. Vi har stor erfaring med at lede større, komplekse og tværsektorielle projekter – også på nationalt niveau.

Vi har stort fokus på at adressere udfordringerne ved at bruge AI i klinisk sammenhæng. Det gør vi blandt andet ved at drive netværket RAIN - Regionalt AI-netværk sammen med Regional IT, Maersk-McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet og CAI-X in Danish – Klinisk Kunstig Intelligens – OUH & SDU. I RAIN-netværket udveksler vi idéer og viden og inspirer til løsninger med kunstig intelligens (AI) på sygehusene og i regionen generelt.

Offentligt-privat samarbejde om AI-løsninger

Syddansk Sundhedsinnovation spiller også en rolle i at understøtte offentligt-privat innovationssamarbejde. Vi bygger bro mellem sygehusenes kliniske behov og de løsninger, som virksomheder kan bidrage med.

Det gælder også, når det handler om virksomheders AI-løsninger, som modsvar på kliniske behov på sygehuse.

Som med alt andet i vores virke er målet, at det skal være til gavn for patienter, borgere og sundhedsprofessionelle.

Som del af partnerskaber om brug af kunstig intelligens i sundhedssektoren, kan vi:

  • Fungere som national koordinator
  • Bistå med indsamling af data, modeldesign og udvikling
  • Validere og sikre proof of concept
  • Gennemføre evaluering
  • Planlægge upscaling
  • Stå for implementering og brugerinddragelse
  • Etablere netværk og formidle fremdrift og resultater
  • Gennemføre pilottest.

Hvis du, din afdeling eller din virksomhed er interesseret i at høre mere om partnerskab om brug af kunstig intelligens i sundhedssektoren, er du velkommen til at kontakte Anne Friis Hansen, Anne.Friis.Hansen@rsyd.dk.

Læs mere i vores partnerprofil om kunstig intelligens i sundhedssektoren (på engelsk).

Kontakt

Anne Friis Hansen

Chefkonsulent

Brugercentreret Innovation


21 79 44 58
APPFWU02V