Skip til primært indhold

Guide til FrontOffice i Psykiatrien

Projektet bidrog til en fælles forståelse for konceptet FrontOffice og bød på konkrete forslag til implementering i de fysiske rammer

Formål

Udvikling af let brugbar guide til brug ved implementering af FrontOffice i psykiatrien.

Hvad gik det ud på?

På baggrund af psykiatriplanen 2020-2024 blev der udmøntet midler til renoveringer af eksisterende psykiatribyggerier, der skal fremme patientinddragelsen i de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark ved bl.a. at sikre opholdsarealer, som bringer personale og patienter tættere sammen.

Syddansk Sundhedsinnovation faciliterede feltstudier og workshops med medarbejdere i psykiatrien, som resulterede i Guide til FrontOffice. Guiden præsenterer en fælles Region Syddanmark-forståelse og definition af FrontOffice, hvordan de fysiske rammer kan indrettes og hvilken værdi, det kan skabe for patienter og personale.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

  • Facilitering af studiebesøg og workshops
  • Feltstudier
  • Dataindsamling
  • Anbefalinger til Odense Psykiatri.

Samarbejdspartnere

  • Odense Psykiatriske afdeling
  • Psykiatriledelsen i Region Syddanmark
  • Projektorganisationen i Region Syddanmark
  • Psykiatriens serviceafdeling.

Projektperiode: 2020 - 2022.

Kontakt

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt, teamkoordinator

Innovativt Byggeri og Drift


29 20 22 04
APPFWU01V