Skip til primært indhold

Norlys Vækstpulje

Norlys Vækstpulje støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling.

Ansøgningsfrister i 2024: d. 1. marts, d. 1.juni og d. 1.oktober 

Vores 735.000 andelshavere bor inden for det område, som vi kalder vores ejergeografi. Her støtter vi særligt:

  • Grøn innovation, herunder iværksætteri og start-ups
  • Klimaforbedringer og energirenovering i fællesskaber
  • Øget elektrificering

Men vi støtter også:

  • Innovative ideer
  • Ideer, der skaber nye arbejdspladser
  • Foreningslivet, idræts- og kulturlivet samt andre former for fællesskaber
    Uddannelse, forsknings- og formidlingsprojekter
  • Almen velgørende formål

Innovative projekter uden for ejergeografien, der understøtter grøn omstilling og/eller øget digitalisering, er også velkomne til at søge støtte fra Norlys Vækstpulje.

Særligt projekter, der har potentiale til at skabe nye arbejdspladser, eller på anden vis kan skabe værdi for store dele af befolkningen og samfundet, vil komme i betragtning.

Der uddeles op til 15 mio. uddeles årligt.

Læs mere hos Norlys Vækstpulje.

APPFWU02V