Skip til primært indhold

Norlys Vækstpulje

Norlys Vækstpulje støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling.

Ansøgningsfrister i 2024: d. 1.juni og d. 1.oktober 

Der bor 800.000 andelshavere inden for det område, som Norlys kalder deres ejergeografi. Her støtter Norlys særligt:

  • Grøn innovation, herunder iværksætteri og start-ups
  • Klimaforbedringer og energirenovering i fællesskaber
  • Øget elektrificering

Fonden støtter dog også:

  • Innovative ideer
  • Ideer, der skaber nye arbejdspladser
  • Foreningslivet, idræts- og kulturlivet samt andre former for fællesskaber
  • Uddannelse, forsknings- og formidlingsprojekter
  • Almen velgørende formål

Projekter uden for ejergeografi, kan stadigvæk søge støtte fra Norlys Vækstpulje, hvis du har en idé eller et projekt, der fremmer grøn omstilling, herunder:

  • Innovative projekter med fokus på bæredygtig erhvervsudvikling
  • Projekter inden for elektrificering, grøn omstilling og digitalisering - herunder også forsknings- og formidlingsprojekter

Læs mere hos Norlys Vækstpulje.

APPFWU01V