Skip til primært indhold

Pioneer Innovator Grant

Formålet med Pioneer Innovator Grant Sustainability & Health er at fremskynde kommercialiseringen af forskningsresultater og udviklingen af ​​nye teknologier inden for bæredygtighed eller sundhed.

Begge områder af Pioneer Innovator Grants søger at støtte nye akademiske videnskabelige opdagelser med kommercielt potentiale. Stipendiet sigter mod at stimulere vurderingen af ideer og støtte eksperimenter og aktiviteter, der fører til proof-of-concept og videre.

Op til 1 mio. kr. pr. grant, der kan vare i et år. 

Ansøgningsfrist: næste runde udmeldes til august 2024.

Der er to temaer:

Pioneer Innovator Grant Sustainability sigter mod at støtte innovativ forskning inden for landbrug, fødevarer, industri og miljøbioteknologi, teknologier til kulstofopsamling, -anvendelse og -lagring samt lattergas- og metanemissioner samt kvanteteknologier. Formålet er at stimulere vurderingen af ideer, der kan føre til udvikling af nye produkter eller systemer, enheder og teknologiske platforme i forbindelse hermed. Der vil være særlig fokus på projekter, der dækker bæredygtigt og højeffektivt landbrug, bæredygtige fødevarer til sunde kostvaner og teknologier til klimabeskyttelse for at støtte den grønne omstilling.

Pioneer Innovator Grant Health sigter mod at støtte innovativ forskning inden for medicinsk teknologi, industriel bioteknologi, farmaceutisk industri samt kvanteteknologier. Derudover er formålet at stimulere vurderingen af ideer, der for eksempel kunne føre til udvikling af ny medicinsk behandling, sygdomsforebyggelse, diagnostiske metoder samt nye sundhedsteknologier, enheder og teknologiske platforme. Der vil være særlig fokus på projekter, der dækker kardiometabolske sygdomme samt infektionssygdomme og forebyggende løsninger hertil.

De beskrevne projekter skal have en klar udsigt til skaleringspotentiale og senere kommercielle muligheder.

Læs mere her: Pioneer Innovator Grant

APPFWU01V