Skip til primært indhold

Lighed i sundhed og forebyggelse

Region Syddanmark sætter med sin innovationsstrategi fra 2023 fokus på at skabe øget social lighed i sundhedstilbuddene og styrke forebyggelsesindsatsen på tværs af sektorer.

Dét fokus understøtter Syddansk Sundhedsinnovation ved at indgå i udvikling og implementering af projekter med fokus på lighed i sundhed, mental trivsel, forebyggelse og frivillighed i samarbejde med sygehuse, kommuner, civilsamfundsorganisationer og andre aktører i regionen.

På området kan Syddansk Sundhedsinnovation blandt andet hjælpe med:

Funding

  • Hjælp til at identificere relevante fonde og puljer til projektidéer
  • Hjælp til udarbejdelse af fondsansøgninger.

Brugerinddragelse

  • At belyse, forstå og formidle brugerperspektivet fra såvel patienter som sundhedspersonale ved hjælp af metoder, der låner fra bl.a. antropologi og brugercentreret design.
  • Facilitere udvikling af beslutningsstøtteværktøjer, kommunikationsredskaber og andre værktøjer til patientinddragelse.

Partnerskab, projektledelse og implementering

  • Sammensætte og facilitere tværsektorielle partnerskaber omkring projekterne.
  • Varetage eller understøtte projektledelse.
  • Understøtte implementeringen af projekter. Fx ved at skabe rammer for metodeudvikling, vidensopsamling og dialog mellem aktørerne.
  • Varetage kvalitativ såvel som kvantitativ evaluering af indsatser.

Viden

  • Dele viden om initiativer, resultater og samarbejdskonstellationer mellem fx sygehuse og civilsamfundsorganisationer.

Kontakt

Marie Harup Jensen

Innovationskonsulent, antropolog, teamkoordinator

Brugercentreret Innovation


20 56 69 42
APPFWU02V