Skip til primært indhold

Hjemtransport af socialt udsatte patienter

I samarbejde med Fælles Akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital har Syddansk Sundhedsinnovation igangsat en undersøgelse af problematikken omkring hjemtransport for socialt udsatte patienter.

Hjemtransport for socialt udsatte patienter er en udfordring

Odense Universitetshospital – og regionens andre sygehuse – oplever store udfordringer med at arrangere hjemtransport for socialt udsatte patienter, der kommer ind på sygehuset og ikke er berettiget til hjemtransport med Flextrafik efter gældende regler.

Når patienterne ikke er berettiget til hjemtransport, skal afdelingerne betale for hjemtransporten. Det kan blive en stor post i budgettet hos afdelinger, som modtager mange socialt udsatte patienter.

Problematikken er kilde til stor frustration for sundhedspersonalet, som ofte ender i et omfattende koordineringsarbejde for at finde en løsning på at sende de udsatte godt hjem eller videre.

Det koordinerende arbejde tager tid fra andre opgaver, men opleves også uværdigt overfor de udsatte, som ofte hverken har midlerne eller helbredsmæssigt er i stand til at tage offentlig transport.

Heidi Louise Fokdal, socialsygeplejerske, Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital, forklarer,

- Der gøres meget for at skabe mere lighed for vores socialt udsatte, når de indlægges, bl.a. via hjælp fra socialsygeplejersker. Der er dog store udfordringer, når patienterne er færdigbehandlet og skal hjem igen. Der ses desværre stor ulighed, da socialt udsatte ikke har de samme muligheder og netværk. Socialt udsatte, som er endnu mere sårbare efter en indlæggelse, forventes at kunne komme hjem på egen hånd, til trods for både fysiske og mentale problemstillinger.

Undersøgelse skal belyse transportproblematikken

Formålet med det undersøgende arbejde er at belyse transportproblematikken, som den tager sig ud fra de forskellige involverede aktørers perspektiv. Dette med henblik på at sikre en fælles forståelse af problemet.

Med afsæt i undersøgelse foretages en indledende afsøgning af mulige løsninger på området.

Afsøgningen af løsningsmuligheder sker med ønsket om at skabe en mere fælles og systematisk praksis, der letter sundhedspersonalets arbejde og giver de socialt udsatte en oplevelse af at komme nemmere hjem eller videre.

Arbejdet løber fra marts til slut maj 2024.

Kontakt

Julie Hvidt

Innovationskonsulent

Brugercentreret Innovation


24 62 88 09

Lotte Haag Borg

Specialkonsulent, arkitekt m.a.a.

Brugercentreret Innovation


29 24 88 98
APPFWU01V