Skip til primært indhold

Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

Deltag i netværksmøde 8. september 2022 og hør mere om automationsløsninger til sundhedsvæsenet

TID:  8. september 2022, kl. 13.00 - 16.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10, 5230 Odense M.

TILMELDING: Netværksmødet har været afholdt.

Odense Robotics, Syddansk Sundhedslnnovation, Danish Life Science Cluster og Teknologisk Institut afholder i samarbejde netværksmøder, som har til formål at skabe videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren, hvor robotteknologien er en vigtig del af løsningerne til effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen.

Ønsker du at blive medlem af Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren, kan du blot tilmelde dig arrangernentet. Det kræver ikke, at man er medIem af klyngerne for at deltage i vores netværksmøder, dog skal man have relevant tilknytning og seriøs interesse for området.

Det er gratis at deltage.

Program

12.30 - 13.00 Ankomst og indskrivning - kaffe og netværk

13.00 - 13:05 Velkomst - kort intro og dagens program
v. Louise Halgaard Gotfredsen, specialkonsulent, Syddansk Sundhedslnnovation.

13.05 - 15.55

  • Referencearkitektur for automatiseret hospitalslogistik, v. Niki Grigoriou, CEO, Intelligent Systems A/S
    Intelligent Systems har gennem et flerårigt projekt, som udspringer af netværket for mobile robotter i sundhedssektoren, udarbejdet en omfattende referencearkitektur for styring og integration af automatisering og IT på hospitaler som præsenteres på mødet. Projektet er gennemført i samarbejde med logistikanalyse- og simuleringsvirksomheden Integrate, robotvirksomheden LT -Automation samt Aalborg Universitet og Center for Logistik (CELOG). Herudover har alle regioner i Danmark været inddraget.
  • Erfaringer fra Malmö Sjukhus, v. Søren Clausen, konsulent, Clausen Project og Erik Ny, projektleder, Malmö Sjukhus.
    Der præsenteres erfaringer med udbudsprocessen fra Malmø Sygehus, hvor udbud er mindre og kun beskriver absolut nødvendige specifikationer, sammenlignet med andre sygehusprojekter. Søren fortæller også om baggrunden for valg af trolleys / AGV 'er, samt de særlige udfordringer, der kan være ved anskaffelse af 2 forskellige AGV-systemer, som kører i samme område mm.
  • Netværk med kaffe/kage
  • Ken Hygiene Systems, v. Brian Spieser
    Ken Hygiene Systems deler deres indsigt og erfaringer i feltet som leverandør af robotløsninger til hospitaler, herunder hvordan de håndterer implementeringsudfordringer, der knytter sig til samarbejde/interaktion mellem mennesker og teknologi.

15.55 - 16.00 Afrunding og tak for i dag.

 

Kontakt

Louise Halgaard Gotfredsen

Chefkonsulent, teamkoordinator

Innovativt Byggeri og Drift


21 79 14 04 Louise Halgaard Gotfredsen på LinkedIn
APPFWU02V