Skip til primært indhold

Otto Bruuns Fond

Støtte til forskning i dansk industri, herunder støtte af iværksættere og udvikling af industrielle opfindelser.

Otto Bruuns Fond yder to former for støtte, dels til industrielle projekter, dels til almennyttige.

INDUSTRIELLE PROJEKTER
Her ydes støtte til udvikling af industrielle opfindelser og produkter, hvor vægten lægges på hard tech. Softwareprojekter støttes kun undtagelsesvist.

Modtagerne af støtten er typisk opfindere, iværksættere og mindre virksomheder.

Der lægges vægt på, at der er tale om realistiske, gennemarbejdede projekter, helst hvor der foreligger en forretningsplan og meget gerne også nogle kundetilkendegivelser.

Støtten, der ydes i form af tilskud og i enkelte tilfælde ansvarlig kapital, gives fortrinsvis til anskaffelse af materialer, udstyr eller andre konkrete udgifter forbundet med udviklingen.

ALMENNYTTIGE PROJEKTER
Her ydes støtte til afgrænsede aktiviteter og klart definerede projekter og formål med almen samfundsmæssig betydning.

Modtagerne er typisk mindre institutioner, organisationer, foreninger med et almennyttigt sigte.  Særlig prioritet har initiativer, der sigter på at fremme iværksætteres/opfinderes udvikling af industrielle opfindelser. Støtten ydes i form af tilskud.

GENERELT
Det er vigtigt, at støtten har afgørende betydning for projektets gennemførelse, og at det er tydeligt, hvad støtten fra Otto Bruuns Fond skal gå til.

Støtten ligger normalt på mellem 20 og 50.000 kr. Fondens årlige uddelingsbeløb varierer.

Ansøgningsskema kan indgives hele året og vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Der afholdes 5 bestyrelsesmøder årligt. Første frist i 2024 er: 1. februar 2024.

Læs mere hos Otto Bruuns Fond

APPFWU02V