Skip til primært indhold

Fysioterapipraksisfonden

Fonden har til formål at styrke forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapi med relevans for praksissektoren og den faglige udvikling af området.

2. Ansøgningsrunde 2022 er nu åben. Ansøgningsfristen er fredag den 30. september 2022.

Fysioterapipraksisfonden uddeler hvert år midler til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter inden for fysioterapi i praksissektoren samt til efter- og videreuddannelse af praktiserende fysioterapeuter.

For 2019 – 2021 er følgende prioriterede områder blevet besluttet af fondsbestyrelsen (Der mangler oplysninger om deres fokus for 2022):

- Forskningsområderne lænde-/rygsmerter,
- Reumatologiske lidelser,
- Osteoporose (knogleskørhed) samt
- Tværfagligt/tværsektorielt samarbejde for at højne forsknings- og udviklingsmiljøet i praksis


Omkring 1 – 2 måneder efter ansøgningsfristen holder fondens bestyrelse møde. Her træffer bestyrelsen beslutning om, hvilke ansøgere der tildeles støtte. Umiddelbart efter mødet vil ansøgerne få skriftlig besked. Der gives ikke begrundet afslag.

Læs mere hos Fysioterapipraksisfonden.

APPFWU01V