Skip til primært indhold

Fremskudt regional funktion i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

22 kommuner, praktiserende læger og Psykiatrien i Region Syddanmark afprøver en fremskudt regional funktion i Børne- og Ungdomspsykiatrien, som skal forebygge mistrivsel blandt børn og unge

Børn og unge i mistrivsel står ofte uden relevante indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for psykiatrien. Samtidigt er det svært at løfte for kommunerne uden den rette sparring fra psykiatrien.

Det 3-årige projekt Fremskudt Funktion, som løber i perioden 2019 til 2021 har til formål at forebygge, at børn og unge i mistrivsel og deres familie står uden indsatser.

Et styrket samarbejdet mellem Psykiatrien i Region Syddanmark, de 22 kommuner og almen praksis skal sikre, at det enkelte barn får den rette hjælpe. Konkret er der etableret 21 lokale sparringsteams i de syddanske kommuner, for at sikre at psykisk sårbare børn og unge samt deres familier hurtig får hjælp i nærmiljøet så de kan bevare tilknytningen til hverdagslivet.

Syddansk Sundhedsinnovation havde to opgaver i forbindelse med projektet Fremskudt Funktion. En midtvejsevaluering og gennemførelse af to virtuelle workshops.

Midtvejsevaluering af samarbejdet i Fremskudt Funktion

Midtvejs i projektet Fremskudt Funktion blev der gennemført en midtvejsevaluering for at afdække det konkrete samarbejde lokalt mellem den enkelte kommune og de fremskudte medarbejdere fra Psykiatrien i Region Syddanmark herunder koblingen til det øvrige samarbejde ind i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.

Denne kvalitative afdækning af samarbejdet tog afsæt i 8 cases fra hhv. Nyborg-, Svendborg-, Langeland-, Haderslev-, Tønder-, Esbjerg-, Kolding- og Billund Kommune. Casene går på tværs af kommunerne, regionen og almen praksis og beskrev den overordnede samarbejdsmodel og fordele og ulemper ved denne.

Virtuelle tværfaglige workshops

Som opfølgning på midtvejsevaluering blev der gennemført to virtuelle workshops den 26. og 27. januar 2021.

Her blev der indsamlet yderligere viden om samarbejdsformer i sparringsteams, organisering af Fremskudt Funktion og muligheder for dens permanente forankring. Formålet var at inddrage både regionale og kommunale ledere og medarbejdere til en drøftelse af succesfuld forankring af Fremskudt Funktion på tværs af kommuner, almen praksis og psykiatrien. De to workshops skulle desuden generere konkrete inputs til et inspirationskatalog til medarbejdere og ledere i kommuner og Psykiatrien. Inspirationskataloget kan guide dem i at efterleve de gode samarbejdsformer og tværfaglige organisering i Fremskudt Funktion

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

Midtvejsevaluering:

  • Kvalitativ afdækning af eksisterende samarbejdsmodeller på baggrund af 8 cases
  • Beskrive de specifikke karakteristika, fordele, eventuelle barrierer samt forudsætninger ved eksisterende samarbejdsmodeller i den regionale fremskudte funktion
  • Visualisere flow mellem de involverede partnere

Midtvejsevalueringen med den kvalitative afdækning blev afleveret til Psykiatrien i Region Syddanmark i november 2020.

Virtuelle workshops:

  • Planlægning, styring og facilitering af to virtuelle tværfaglige workshops
  • Videoproduktion af et brugerportræt som giver en kort indflyvning i nogle sparringsteams og de positive erfaringer som man har gjort sig på tværs af de involverede aktører
  • Opsamling i form af et inspirationskatalog og grafisk opsætning til tryk.

Samarbejdspartnere

  • Psykiatrien i Region Syddanmark, Børne- og Ungdomspsykiatri (projektejer)
  • Syddansk Sundhedsinnovation.

Projektperiode:

Hele projekt Fremskudt Funktion løber i perioden 2019 - 2021. De to projektbidrag fra SDSI blev gennemført i perioden september 2020 – november 2021.

Finansiering:

Projekt Fremskudt Funktion er finansieret af satspuljemidler.

Kontakt

Svenja Jaffari

Innovationskonsulent, designforsker

Brugercentreret Innovation


23 24 59 17 Svenja Jaffari på LinkedIn
APPFWU02V