Skip til primært indhold

Brugercentreret Design

I Syddansk Sundhedsinnovation arbejder vi med brugercentreret design efter en flere-trins og iterativ procesmodel hvor vi fokuserer på brugerne - fx sundhedspersonale, patienter og deres familier - og deres behov i hver fase af design- og udviklingsprocessen. Vi tilbyder en række strategiske værktøjer, der kan anvendes til at forstå, inddrage og samskabe med brugerne med rettidig omhu.

I Syddansk Sundhedsinnovation definerer vi brugercentreret design som studier og inddragelse af brugerne i innovative processer.

Centrale spørgsmål i arbejdet med brugercentreret design er:

  • Hvordan kan vi forstå brugeren - hvad føler, tænker, motiverer og hvilken adfærd har brugeren?
  • Hvilke valg træffer brugeren - på baggrund af hvad, hvem, i hvilken kontekst agerer brugeren?
  • Hvad vil det sige, at produkter - både materielle (fysiske produkter) og immaterielle (services og arbejdsgange) bliver brugbare eller værdifulde for brugerne?

Vi tilbyder:

  • Et indledende møde til en snak om ideer og behov
  • Strategiske værktøjer, der kan anvendes til at forstå og inddrage brugerne
  • Vi faciliterer samarbejde og inddragelse af brugerne i idé-, udvikling-, test- og implementeringsprocesser på strategisk udvalgte tidspunkter
  • Vi gennemfører undersøgelser, der giver en dyb forståelse af brugerne, varetager brugernes perspektiv i relation til produktudvikling (materiel eller immateriel) og søger efter de emotioner, der ligger bag menneskets individuelle, sociale og kulturelle adfærd.

Download og læs mere i vores metodekatalog om Brugercentreret Design.

Brugerinvolvering på Fremtidens Operationsstue, OUH

Om brugerinddragelse

Det er sjældent, at innovationsprocesser i sundhedsregi er drevet af brugerne. Oftest er innovationsideen iværksat som en top-down beslutning. Derfor er SDSI’s arbejdsopgave ofte at forstå og inddrage brugerne bedst muligt, så de bliver set, forstået, anerkendt og involveret som co-designere.

Vi inddrager brugerne fordi, brugerne har det bedste kendskab til deres egen hverdag, og fordi det skaber ejerskab. På denne måde arbejder man med brugernes erkendte behov.

Brugerne er dog, på godt og ondt, mennesker, og mennesker har det med at adaptere til deres hverdag. Det betyder, at der er vigtige ting og forandringspotentialer, som brugerne har set sig blind på eller ikke tillægger værdi og dermed overser eller negligerer. Her er der tale om, at brugerne har en række ikke-erkendte behov. Dvs. behov som man ikke har kendskab til eller ikke har erkendt man har.

SDSI’s arbejde centrerer sig altid om brugerne og har både deres erkendte og ikke-erkendte behov i fokus i en inddragende proces, hvor man sammen kommer frem til det bedste resultat. Det er denne tilgang vi kalder brugercentreret design.

Workshop i vores faciliteter

Kontakt

Randi Lehmann Boesen

Specialkonsulent, antropolog, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


30 27 26 20 Randi Lehmann Boesen på LinkedIn

Svenja Jaffari

Innovationskonsulent, designforsker

Brugercentreret Innovation


23 24 59 17 Svenja Jaffari på LinkedIn
APPFWU01V