Skip til primært indhold

Vidensdag om farmaceutisk medicingennemgang

Vidensdeling og erfaringsudveksling om værdierne i farmaceutisk medicingennemgang. Hvad er værdierne og hvordan får andre faggrupper gavn af konceptet internt i afdelinger og på tværs?

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

TID: 28. sept. kl. 11.30-15.00

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M.

MÅLGRUPPE: Afdelingsledere og klinisk personale, der har indsigt i og ønsker at erfaringsudveksle omkring farmaceutens rolle og betydningen for medicingennemgangen i det danske sundhedsvæsen. 

TILMELDING: Det er gratis at deltage.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Syddansk Sundhedsinnovation inviterer til vidensdeling om farmaceutisk medicingennemgang.

Vi sætter fokus på farmaceutens rolle i forhold til farmaceutisk medicingennemgang og hvordan medicingennemgangen har indflydelse på patientens forløb og samarbejdet med andre faggrupper.

Arrangementet byder på oplæg baseret på forskning, erfaringer og perspektiver på farmaceutisk medicingennemgang. Der vil endvidere være en case-baseret workshopsession og mulighed for debat og netværk.

Program

11:30 – 12:00  Frokost og netværk

12:00 – 13:00  Oplæg med forskellige perspektiver på Farmaceutisk medicingennemgang.

  • Mohamad Ismail El-Faramawi, ledende overlæge i Akutafdelingen på Kolding Sygehus, fortæller hvorfor, han har ansat farmaceuter i afdelingen.
  • Maja Kjær Rasmussen, Klinisk Udvikling Odense Universitetshospital, gennemgår sin sundhedsøkonomiske analyse om intervention med farmaceutisk medicingennemgang og de økonomiske perspektiver forbundet med konceptet
  • Joo Hanne Poulsen Revel, farmaceut, MPH, Ph.d., adjunkt, Sygehusapoteket, Sygehus Sønderjylland, gennemgår hvordan sygehusapoteket på Sygehus Sønderjylland arbejder med farmaceutisk medicingennemgang, som en del af apotekets daglige opgaver og fokusområder i apotekets forskningsenhed, HoPRU. Oplægget kommer ind på apotekets anvendelse af eksisterende redskaber og evidens med henblik på at udvikle ydelsen i praksis, kombineret med samtidig tilpasning til forskellige patientgrupper og afdelingernes behov.

13:00 – 14:00 Workshop hvor vi sammen arbejder med forskellige tilgange til farmaceutisk medicingennemgange og behandler forskellige dilemmaer fra klinikken.

14:00 – 14:20 Kaffe & kage

14:20 – 14:50 Paneldebat hvor fremtiden for farmaceutisk medicingennemgang debatteres - hvor ligger muligheder og barrierer?

14:50 – 15:00 Opsamling og tak for i dag.

 

Kontakt

Katrine Maruri

Eventkonsulent

Styring, Udvikling og Viden


21 67 30 71 Katrine Maruri på LinkedIn
APPFWU02V