Skip til primært indhold

Netværk

Region Syddanmark understøtter vidensdeling og erfaringsudveksling om blandt andet sundhedsinnovation, digitalisering og kunstig intelligens på tværs af vidensinstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder.

Netværk er vigtige for samarbejdet om innovation. Og det at danne og indgå i netværk skaber et fundament for at samtænke og samskabe - både nu og her og på den lange bane.

Syddansk Sundhedsinnovation driver, på vegne af regionen, en række netværk i samarbejde med andre aktører og samarbejdspartnere.

Netværkene fungerer som platform for samarbejde og netværksdannelse. Både på tværs af vidensinstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder. Og mellem forskere, klinikere, virksomheder, sundhedsorganisationer og andre interessenter inden for sundhedsinnovation. 

Endvidere kan netværkene være med til at facilitere idégenerere, vidensdele og samskabe nye løsninger for at fremme innovation og styrke samarbejdet på tværs af sektorer.

Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

Netværket skaber videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren. Netværket drives af Odense Robotics, Syddansk Sundhedsinnovation og Danish Life Science Cluster.

Kontakt Louise Halgaard Gotfredsen, lhg@rsyd.dk, for at tilmelde dig Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren.

Regionalt AI-netværk

RAIN er et netværk om kunstig intelligens for offentlige og private aktører fra hele landet, herunder klinikere, forskere, it-folk, jurister, projektledere m.fl. Netværksmøderne handler blandt andet om forskellige aspekter af AI og giver rig mulighed for at udveksle erfaring med andre, som arbejder med AI i sundhedsvæsenet. 

Kontakt Anne Hagelskjær Skovlund, ahs@rsyd.dk, for at tilmelde dig RAIN-netværket.

Netværk for digital svangreomsorg

Netværket er for jordemødre, fødselslæger, sygeplejersker, SOSUer, sonografer og andre, som arbejder med, eller interesserer sig for digitale løsninger til fødsels- og graviditetsområdet.

Netværket er et forum for erfaringsudveksling og videndeling om implementering og brug af digitale løsninger på fødsel- og graviditetsområdet. Som deltager får du indsigt i forskellige aktørers barrierer og udfordringer og indblik i andres erfaringer med offentligt-privat samarbejde i forbindelse med implementering af teknologi.

Kontakt Lise Ringkvist, lru@rsyd.dk, for at tilmelde dig Netværk for digital svangreomsorg.

Kontakt

Anne Bach Stisen

Enhedschef

Styring, Udvikling og Viden


20 59 89 51
APPFWU01V