Skip til primært indhold

Netværk

Videndeling og erfaringsudveksling om sundhedsinnovation, digitalisering  og kunstig intelligens på tværs af videninstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder.

Syddansk Sundhedsinnovation er med til at drive en række netværk.

Netværk hvor vi deler erfaringer og viden om centrale områder indenfor sundhedsinnovation, digitalisering  og kunstig intelligens på tværs af videninstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder.

Netværkene fungerer som platform for samarbejde og netværksdannelse tværs af videninstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder - mellem forskere, klinikere, virksomheder, sundhedsorganisationer og andre interessenter inden for sundhedsinnovation med henblik på at facilitere idégenerere, vidensdele og samskabe nye løsninger for at fremme innovation og styrke samarbejdet på tværs af sektorer.

Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

Netværket skaber videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren. Netværket drives af Odense Robotics, Syddansk Sundhedsinnovation og Danish Life Science Cluster.

Regionalt AI-netværk

RAIN er et netværk om kunstig intelligens for offentlige og private aktører fra hele landet, herunder klinikere, forskere, it-folk, jurister, projektledere m.fl. Netværksmøderne handler blandt andet om forskellige aspekter af AI og giver rig mulighed for at udveksle erfaring med andre, som arbejder med AI i sundhedsvæsenet. 

Netværk om implementering af digitale løsninger 

Netværket er målrettet fagpersoner, konsulenter og ledere i offentlige organisationer, private virksomheder og videninstitutioner, der arbejder med implementering af løsninger på social- og sundhedsområdet – og som har særlig interesse i mulighederne med digitale løsninger i social- og sundhedssektoren.

Netværk for digitale løsninger på fødsels- og graviditetsområdet

På dagen blev stemningen målt i forhold til at mødes igen omkring temaet.

Ved en national temadag den 27. oktober 2022 var der stor opbakning fra deltagerne. Med god sandsynlighed vil et klinikernetværk for digitale løsninger på fødsels- og graviditetsområdet se dagens lys i 2023.

Netværket skal skabe et fora for erfaringsudveksling og videndeling om implementering og brug af digitale løsninger. Som deltager er hensigten at give deltagerne indsigt i forskellige aktørers barrierer og udfordringer og indblik i andres erfaringer med offentligt-privat samarbejde i forbindelse med implementering af teknologi.

Kontakt

Anne Bach Stisen

Enhedschef

Styring og kvalitet


20 59 89 51
APPFWU01V