Skip til primært indhold

Ud & Lev

Med projektet ”Ud & Lev” vil Specialcenter for Voksne med Handicap i Region Syddanmark udvikle meningsfulde udendørs aktiviteter for de omkring 35 psykisk udviklingshæmmede borgere på institutionen Østruplund

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Fokuseret satsning på fysisk, udendørs aktivitet

Specialcenter for Voksne med Handicap – et af Region Syddanmarks otte sociale centre - arbejder fokuseret med KRAM-faktorerne; kost, rygning, alkohol og motion.

Med projektet ”Ud & Lev” ønsker Specialcenter for Voksne med Handicap at gøre en særlig indsats i forhold til motionsdelen.

Formålet med ”Ud & Lev” er at motivere Østruplunds borgere til mere motion. Dette gennem meningsfulde udendørs, fysiske aktiviteter for de omkring 35 borgere med psykisk udviklingshæmning, som er tilknyttet institutionen Østruplund.

Målet med projektet er at udvikle tre prototyper, som skal afprøves i foråret 2016. De tre prototyper evalueres herefter, og vil danne grundlag for videreudvikling og implementering af et endeligt koncept.

Behovsdreven innovation

Syddansk Sundhedsinnovation har foretaget feltarbejde på bostedet. Her blev borgernes motivationsfaktorer kortlagt, og barrierer for både medarbejdere og borgere blev identificeret.

Resultaterne af feltarbejdet er samlet i en række indsigter, som munder ud i designkriterier for de tre prototyper.

Designkriterierne danner grundlag for de tre udviklede løsningsforslag, som løbende er kvalificeret af både borgere, medarbejdere og private leverandører.

Tæt samarbejde med Østruplund

Projektet udvikles i samarbejde med tre medarbejder fra Østruplund, som gennem hele processen har deltaget aktivt i planlægning og udførelse af projektet. Derudover er andre medarbejdere og borgere inddraget gennem interviews og idéworkshops.

Idéer og hypoteser er således blevet kvalificeret undervejs, samtidig med at der er skabt lokalt ejerskab for projektet.

Virksomheder inviteres ind som medudviklere

Undervejs i processen er virksomheder inddraget for at kvalificere koncepterne og sikre, at løsningerne er realiserbare – bl.a. på en idéudviklingsworkshop.

Senere i processen inddrages private virksomheder med henblik på at modne og producere de tre prototyper, som skal afprøves i realtime omgivelser. Dermed får leverandørerne en ufiltreret feedback på det udviklede/tilpassede produkt – både fra personale og borgere.

Ud & Lev var forankret i Psykiatrien i Region Syddanmark

Kontakt

APPFWU02V