Skip til primært indhold

Jascha Fonden

Jascha Fonden yder støtte til privatpersoner, forskning, uddannelse for døve, samt institutioner.

Ansøgningsfrister: institutioner d. 22.7.24 og 31.10.24 og forskning d. 15.3.25.

Jascha Fondens formål er, i henhold til fondens vedtægter, at yde støtte til:

  • Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende
  • Efterbehandling af psykisk syge
  • Forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme
  • Eksperimenterende sociale bistandsprojekter
  • Andre sociale og almennyttige formål.

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning 3-4 uger efter ansøgningsfristen. Der kan søges til forskning eller til institutioner, såsom offentlige organisationer. Der kan typisk søges op til 100.000 kr. pr. projekt.

Jascha Fondens fokusområder er Trivsel i fællesskaber, Bevægelse og Sundhed samt Hjælp til vejen frem.

Læs mere hos Jascha Fonden.

APPFWU01V