Skip til primært indhold

Jascha Fonden

Jascha Fonden yder støtte til privatpersoner, forskning, uddannelse for døve, samt institutioner.

Ansøgningsfrist 2023: d. 1. maj 

Jascha Fondens formål er, i henhold til fondens vedtægter, at yde støtte til:

  • Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende
  • Efterbehandling af psykisk syge
  • Forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme
  • Eksperimenterende sociale bistandsprojekter
  • Andre sociale og almennyttige formål.

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning 3-4 uger efter ansøgningsfristen.

Læs mere hos Jascha Fonden.

APPFWU01V