Skip til primært indhold

Lokale og Anlægsfonden

Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden rådgivning på området.

Der stilles krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for aktivitet.

Støtte ydes til både udendørs og indendørs faciliteter og dækker såvel nyopførelser og udbygninger som nyindretning af eksisterende anlæg. De støttede faciliteter omfatter et bredt spekter af anlæg inden for idrætssektoren, friluftslivet og kulturområdet. Alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der ønsker at bygge og drive faciliteter uden privatøkonomiske interesser, kan komme i betragtning. Fonden lægger vægt på, at der er et lokalt engagement i planlægning, finansiering og drift af faciliteterne, og at rammerne for aktiviteterne tager udgangspunkt i frivilligt arbejde. Det er ligeledes vigtigt, at flere forskellige brugergrupper er involverede, og at de på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne.

Før I opretter en egentlig ansøgning hos Lokale og Anlægsfonden, skal I sende en forespørgsel, hvor det vurderes om projektet ligger indenfor Fondens støtteområde eller ej. Her angives hvem ansøger er, og hvem der er kontaktperson. Projektets indhold beskrives kort, de vigtigste brugergrupper, samt hvilken problemstilling projektet skal løse.

Læs mere hos Lokale og Anlægsfonden

APPFWU02V