Skip til primært indhold

Lokale og Anlægsfonden

Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid.

Lokale og Anlægsfonden er en udviklingsfond, som er sat i verden for at udvikle faciliteter til danskernes fritidsliv ved hjælp af projektsparring, udviklingsrådgivning og økonomisk støtte.

De arbejder med to overordnede typer af projekter:

Udviklingsprojekter:  
Udviklingsprojekter er en fælles proces mellem dig som ansøger og deres konsulenter. De vil derfor gerne i kontakt med dig tidligt i udviklingsprocessen, så I sammen kan kvalificere, udvikle og tegne projektet

Lokale og Anlægsfonden yder altid gerne rådgivning og sparring til projekter  –  uden nødvendigvis at støtte dem økonomisk. Derfor er du altid velkommen til at kontakte dem med din idé!

Udviklingsprojekter har anlægsudgifter over 2.5 mio. kroner.

Se specifikke temaer inden for Udviklingsprojekter på fondens hjemmeside.

Puljeprojekter:
Lokale og Anlægsfonden har en pulje som støtter mindre, lokale projekter med 16 mio. kr. årligt. Når I søger puljen, indsender I en beskrivelse af jeres færdigudviklede projekt, og så vurderer de ud fra vores støtteområder, krav og kvalitetskriterier, om projektet kan få økonomisk støtte. 

Puljeprojekter har anlægsudgifter under 2.5 mio. kroner.

Ansøgningsfrister 2024 på puljeprojekter: 5. marts, 26. august og 11. november.

Læs mere hos Lokale og Anlægsfonden

APPFWU01V