Skip til primært indhold

Lokale og Anlægsfonden

Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid.

Fonden skelner mellem støtte til mindre og større projekter.

Projekter mellem 150.000 - 1.500.000 kr.
Det er muligt at få støtte til mindre projekter med en samlet etableringsudgift på mellem 150.000 kr. og 1.500.000 kr. Der kan gives op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. Dog højest 200.000 kr.

Det er muligt at få støtte til opholdsfaciliteter eller opholdsfaciliteter med integrerede aktivitetsmuligheder inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål.

Projekter over 1.200.000 kr.
Det er muligt at få støtte til projekter med etableringsudgifter på over 1.200.000 kr. Projekterne skal være af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere den fremtidige udvikling på støtteområdet og skabe bedre og nye muligheder for aktivitet. Støttebeløbene kan variere, men udgangspunktet vil være 15–25 procent af etableringsudgiften. Det kan dog i særlige tilfælde være op til 33 procent.

Der lægges vægt på, at der er et lokalt engagement i planlægning, finansiering og drift. Rammerne for aktiviteterne i projekterne skal tage udgangspunkt i frivilligt arbejde. Det er vigtigt, at der er forskellige brugergrupper involverede og at de på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne.

Læs mere hos Lokale og Anlægsfonden

APPFWU01V