Skip til primært indhold

Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Nordea-fonden støtter gode liv. Hvert år uddeler de ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur samt inden for de to tværgående indsatser 'Flere børn der blomstrer' og 'Flere ud i det fri'. Projekterne kan være i varierende størrelser, men har det til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. De uddeler også legater til studieophold i udlandet.

Udover de to tværgående indsatser 'Flere børn der blomstrer' og 'Flere ud i det fri' har de for hvert af vores fire fokusområder udvalgt en række indsatser, som de prioriterer i strategiperioden.

Sundhed
De støtter projekter, der bidrager til at skabe sunde fællesskaber og styrke danskernes sundhed uanset hvilket stadie i livet, man befinder sig på. De prioriterer projekter, der holder befolkningen sund hele livet og projekter, som fremmer sundheden gennem mad- og måltidsoplevelser.

Motion
De støtter projekter, som giver danskerne lyst til alle former for motion, leg og fysisk aktivitet. Det gælder projekter i organiserede og selvorganiserede rammer. De støtter også projekter, der skaber viden om motion - herunder hvad der motiverer flere til at være aktive.

Natur
De støtter projekter, der giver danskerne større naturoplevelser i byen, på landet og i attraktionerne. De vil gøre naturen mere tilgængelig og inspirere mennesker i alle aldre til flere gode, fælles oplevelser i naturen.

Kultur
De støtter projekter, som formidler og inspirerer til folkelig deltagelse i kunst- og kulturlivet inden for dans og performance, sang og musik, visuel kultur og kulturarv.

Der kan udfyldes en kort beskrivelse af projektet og fås svar inden for 72 timer.

Læs mere hos Nordea Fonden

APPFWU01V