Skip til primært indhold

Hjerterum i psykiatrien

Miljøer der stimulerer nære relationer, samarbejde og fællesskab gav større tryghed og var med til at forebygge anvendelse af tvang

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Download og læs rapporter og materialer fra projektet:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hjerterum for patienter og personale

Døren til personalekontoret går op og smækker op til 72 gange i timen.

Personalet på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger har travlt, og det smitter af på de unge patienter. Ofte går der lang tid, før de beder om hjælp, og nogle gange er det for sent og potentialet for en konfliktsituation er stort.

Det var baggrunden for projekt ”Hjerterum”.

Hjerterum er et hjemligt miljø, centralt placeret i afdelingen, der understøtter patienternes behov for tryghed og følelsen af at være en aktiv eller passiv deltager i et uformelt fælleskab. Samtidigt understøtter hjerterum også medarbejdernes behov for at kunne udføre deres opgaver, samtidig med at de kan være til stede i fællesskabet.

- Vi bruger Hjerterummet hele tiden, før var vi meget på værelserne, nu er vi der næsten aldrig, citat ung patient, Ungeafdelingen, Aabenraa.

Et hjemligt hjerterum

Med ”Hjerterum” er der skabt et miljø, der stimulerer nære relationer, samarbejde og fællesskab imellem patienter, pårørende og personale.

Det er blevet muligt for personalet at opholde sig mere naturligt sammen med de unge patienter og eksempelvis lave kontorarbejde i samvær med dem. Det skaber tryghed og mulighed for en uformel dialog, som de unge ofte har brug for.

- Det er et sted hvor der er plads til mig og til de andre, og det er et sted, hvor vi kan mødes og har fællesskab med hinanden. Det er et sted, hvor vi ser hinanden og ikke bare et sted, hvor man forsvinder lidt, fortæller en af de unge.

- Der er skabt et fællesskabsrum med nærvær og samvær, som vi alle kender det fra hjemmets køkkenalrum, og hvor man kan være sammen og være alene sammen, forklarer projektchef i Dorte Dalkjær.

Hjerterummet består af flere indsatsområder der, med patienter, pårørende og personale fra børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark som medskabere, har udviklet et kultur- og indretningskoncept med:

  • Zoneopdelt indretning med uformelle miljøer
  • Stemningssættende teknologi med lyd, lys og film
  • Nye arbejdsgange med arbejdsstationer i fællesmiljøer
  • Visuel guidning der optimerer brug af forskellige funktioner

Ændring af fysiske rammer skabte en selvudviklende kultur

Projekt ”Hjerterum” har yderligere haft den positive effekt, at det kan starte en kulturudvikling. Fx en omstilling hos personalet, som gør det legalt at sætte sig ud i Hjerterummet, fordi det også er en funktion at sidde og spille kort eller lægge puslespil med de unge.

I Aabenraa førte denne kulturudvikling til, at afdelingen fik indrettet et køkken som en del af Hjerterummet, med komfur og med plads til at anrette maden.

- Det er enormt vigtigt, at vi nu kan bage i afdelingen. Det er en meningsfyldt aktivitet. Vi har fået et samtalekøkken og nu dufter her jævnligt af nybagte boller, mener Birgitte Vange.

En anden ændring som skulle vise sig betydningsfuld, var ansættelse af en køkkenassistent i Aabenraa, som er med til at sætte de unge i gang med at hjælpe til og inddrage dem i madlavningen.

- Ved at ansætte en køkkenassistent fik vi også frigjort sygeplejetid til behandlingsopgaver, forklarer Gitta Hansen, funktionsleder i Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit i Aabenraa.

Ned med tvang

Som led i Psykiatrien i Region Syddanmarks ambition om at nedbringe anvendelsen af tvang, har psykiatrien iværksat flere initiativer på de psykiatriske afdelinger i regionen.

Et af dem er Lys i psykiatrien, hvor forskningen viser, at lys har en beroligende effekt på patienterne. Sideløbende er også initiativet Safeward blevet implementeret. Safeward er udviklet på baggrund af mange års forskning og anvendes i dag med henblik på at forebygge konflikter på psykiatriske afdelinger. Denne tilgang og metode er fuldt integreret i projekt Hjerterum.

Med projektet ”Hjerterum” satte to børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmark fokus på hvordan miljøer, der stimulerer nære relationer, samarbejde og fællesskab kan ændre kulturen mellem patient, pårørende og personale. Målet med projektet var dermed også at være med til at forebygge anvendelsen af tvang.

Patienter og pårørende som medskabere

For at sikre, at ”Hjerterum” blev et trygt hjemligt miljø, var patienter, pårørende og medarbejdere i de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Aabenraa og Odense inddraget i hele projektperioden.

En workshop i foråret 2015 kickstartede projektet, hvor deltagere fra Psykiatriens Hverdagstestere, medarbejdere i børne- og ungdomspsykiatrien og repræsentanter fra lys- og møbelproducenter var samlet til åben ideudvikling.

På baggrund af research, dataindsamling og brugerinddragende feltarbejde blev der udviklet konkrete ideer til, hvordan man kan skabe et deeskalerende miljø i psykiatrien i Danmark.

Også de unge patienter blev inddraget i ideudvikling. Forud for workshoppen var medarbejdere fra Syddansk Sundhedsinnovation på feltstudier, hvor de observerede og interviewede børnene, de unge og deres pårørende og fik deres input til et miljø, der vil give tryghed og som de har lyst til at være i.

- De unge på vores afdeling har selv peget på en række mulige forbedringer. Bl.a. ønsker de mere synlige informationer om, hvad de skal lave i løbet af dagen, og hvor de selv kan komme med ideer til aktiviteter. De giver også udtryk for, at det er vigtigt at føle sig tryg. Så er der også mindre risiko for, at konflikter opstår, fortæller Lene Granhøj, oversygeplejerske på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.

FAKTA

Psykiatrien i Region Syddanmark og Syddansk Sundhedsinnovation har drevet projekterne i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatri Odense og Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa.

FAKTA - Mindre tvang i psykiatrien

Psykiatrien i Syddanmark har fokus på at minimere anvendelse af tvang og har igangsat flere initiativer for at nå målsætningen om at minimere brugen af tvang med 50 % i psykiatrien inden 2020.

Indretningsprojektet var et af flere demonstrationsprojekter, som medvirkede til at nå målsætningen. De positive resultater har gjort at også resten af landet viser interesse.

Kontakt

Svenja Jaffari

Innovationskonsulent, designforsker

Brugercentreret Innovation


23 24 59 17 Svenja Jaffari på LinkedIn
APPFWU01V