Skip til primært indhold

Grøn omstilling

Region Syddanmarks hospitaler har fokus på at nedbringe deres klima- og miljøpåvirkning ved bl.a. at reducere udledningen af CO2 og andre klimagasser samt at omstille til mere cirkulær økonomi

Sundhedsvæsenet står for 6 % af den samlede udledning af drivhusgasser i det danske samfund, og de danske regioner har opstillet ambitiøse mål for at opnå klimaneutralitet og fuld cirkularitet. Det stiller krav til hospitalerne ift. grøn omstilling i driften.

I Region Syddanmark har hospitalerne lavet handleplaner og er i fuld gang med at igangsætte initiativer og innovationsprojekter, som skal bidrage til at nedbringe klima- og miljøpåvirkningen af hospitalsdriften.

Syddansk Sundhedsinnovation oplever et øget behov for støtte til innovationsprojekter og andre initiativer inden for grøn omstilling.

Syddansk Sundhedsinnovation hjælper hospitalerne med

Projektledelse

Syddansk Sundhedsinnovation hjælper f.eks. med at:

 • Konkretisere og beskrive projekter
 • Understøtte projektledelse af innovationsprojekter
 • Søge fonds- og puljemidler.

Brugerinddragelse og behovsdrevet udvikling

Syddansk Sundhedsinnovation hjælper f.eks. med:

 • At afdække og forstå processer, arbejdsgange, behov og kontekst i driften
 • At inddrage brugere og andre interessenter Innovationsperspektiv ift. udvikling af løsninger
 • Potentialeanalyser for løsningsmuligheder/scenarier.

Adfærd og forandringsledelse

Syddansk Sundhedsinnovation hjælper f.eks. med:

 • Forandringsledelse
 • Adfærdsdesign
 • Kommunikation og informationsmateriale (f.eks. video, grafisk materiale, rapporter).

Partnerskaber

Syddansk Sundhedsinnovation hjælper f.eks. med at:

 • Sammensætte eksterne partnerskaber på tværs af værdikæder, vidensniveauer og hospitaler
 • Facilitere samarbejdet.

Formidling/Videnscenter

Syddansk Sundhedsinnovation hjælper f.eks. med at:

 • Bringe relevante aktører sammen til events med fokus på netværk og videndeling
 • Dele viden om initiativer og resultater (til politisk niveau, klinikere og borgere m.fl.).

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Brugercentreret Innovation


29 12 08 05
APPFWU01V