Skip til primært indhold

Grøn omstilling

Region Syddanmarks hospitaler har fokus på at nedbringe deres klima- og miljøpåvirkning ved bl.a. at reducere udledningen af CO2 og andre klimagasser samt at omstille til mere cirkulær økonomi

Sundhedsvæsenet står for 6 % af den samlede udledning af drivhusgasser i det danske samfund, og de danske regioner har opstillet ambitiøse mål for at opnå klimaneutralitet og fuld cirkularitet. Det stiller krav til hospitalerne ift. grøn omstilling i driften.

I Region Syddanmark har hospitalerne lavet handleplaner og er i fuld gang med at igangsætte initiativer og innovationsprojekter, som skal bidrage til at nedbringe klima- og miljøpåvirkningen af hospitalsdriften.

SDSI oplever et øget behov for støtte til innovationsprojekter og andre initiativer inden for grøn omstilling.

SDSI hjælper hospitalerne med

Projektledelse

SDSI hjælper f.eks. med at:

 • Konkretisere og beskrive projekter
 • Understøtte projektledelse af innovationsprojekter
 • Søge fonds- og puljemidler.

Brugerinddragelse og behovsdrevet udvikling

SDSI hjælper f.eks. med:

 • At afdække og forstå processer, arbejdsgange, behov og kontekst i driften
 • At inddrage brugere og andre interessenter Innovationsperspektiv ift. udvikling af løsninger
 • Potentialeanalyser for løsningsmuligheder/scenarier.

Adfærd og forandringsledelse

SDSI hjælper f.eks. med:

 • Forandringsledelse
 • Adfærdsdesign
 • Kommunikation og informationsmateriale (f.eks. video, grafisk materiale, rapporter).

Partnerskaber

SDSI hjælper f.eks. med at:

 • Sammensætte eksterne partnerskaber på tværs af værdikæder, vidensniveauer og hospitaler
 • Facilitere samarbejdet.

Formidling/Videnscenter

SDSI hjælper f.eks. med at:

 • Bringe relevante aktører sammen til events med fokus på netværk og videndeling
 • Dele viden om initiativer og resultater (til politisk niveau, klinikere og borgere m.fl.).

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder

Innovativt Byggeri og Drift


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Innovativt byggeri og drift


29 12 08 05
APPFWU02V