Skip til primært indhold

Hospitalsautomation

Sundhedsvæsenet er under stigende pres, og automationsløsninger forventes at spille en vigtig rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

I takt med den demografiske udvikling mangler hospitalerne i stigende grad varme hænder til at levere sundhedsydelser til flere borgere og af højere kvalitet. Det er både en udfordring at rekruttere og fastholde medarbejdere. Samtidigt øges arbejdspresset for det eksisterende personale, hvilket både påvirker kvaliteten af sundhedsydelserne og medarbejdernes trivsel negativt. Sundhedspersonalet har brug for aflastning, så de har tid til kerneopgaven: patientpleje.

Automationsløsninger har stort potentiale i at understøtte og aflaste sundhedspersonalet ved at automatisere manuelle, tidskrævende og gentagende arbejdsopgave.

Værdiskabelse

Hospitaler er komplekse organisationer med høje krav til blandt andet kvalitet og sikkerhed.

Det kræver derfor en dybere forståelse for hospitalernes rammer, processer, drift og krav samt for brugerne for at udvikle målrettede automationsløsninger, som kan fungere og skabe værdi i den daglige drift på hospitalerne.

Det er vigtigt at udvikle behovsdrevne og brugercentrerede løsninger, som skaber værdi ved at understøtte og aflaste personalet i deres dagligdag, så de kan levere den højeste kvalitet af sundhedsydelser til borgerne.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er den centrale innovationsstab i Region Syddanmark, som har til formål at understøtte regionens hospitaler og psykiatriske enheder i deres lokale innovationstiltag. Vores mission er at samskabe løsninger til fremtidens sundhedsvæsen i samarbejde med virksomheder, universiteter m.fl. Vi har værktøjerne til at opnå dybdegående indsigt i hospitalernes behov og udfordringer i relation til de kliniske rammer.

Automationsprojekter

I automationsprojekter kan vi bidrage med bl.a. behovs- og potentialeanalyser, behovsdrevne udviklingsprocesser, afprøvning og test, samt implementering og forandringsledelse.

Offentlig-private innovationspartnerskaber

I offentlig-private innovationspartnerskaber har SDSI en særlig rolle ift. at matche og bygge bro imellem behovene i den kliniske drift og virksomhederne som udvikler nye automationsløsninger til hospitalerne. Resultatet er værdiskabende løsninger, der forbedrer sundhedsydelserne til fordel for borgere, medarbejdere og sundhedssektoren.

Automation

I relation til automation har Syddansk Sundhedsinnovation en central regional rolle inden for f.eks. robotteknologi. Syddansk Sundhedsinnovation er bl.a. Netværksleder for ‘Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren’, hvor interessenter på tværs af sektorer mødes 3-4 gange om året for at diskutere aktuelle emner. Syddansk Sundhedsinnovation er desuden medarrangør af den årlige Konferencen Hospital Automation Summit.

Kontakt

Louise Halgaard Gotfredsen

Chefkonsulent

Brugercentreret Innovation


21 79 14 04 Louise Halgaard Gotfredsen på LinkedIn
APPFWU02V