Skip til primært indhold

Augustinus Fonden

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål.

Augustinus Fondens støttestrategi tager udgangspunkt i fondens fundats: Fondens formål er at
virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål.

Fondens støttestrategi retter sig mod tre overordnede områder:
- Kunst & Kultur
- Viden og Uddannelse (særligt nyreforskning i 2019 - 2021)
- Sociale indsatser

Se også løbende temaer på fondens hjemmeside.

Fonden ønsker at bidrage til at løfte livskvaliteten for de mest udsatte mennesker i Danmark,
og støtter inden for tre fokusområder:
• Velfunderede mindre organisationers sociale indsats på gadeplan for særligt udsatte.
Støtten ydes til organisationernes virke og udvikling – i udvalgte tilfælde som flerårige
bevillinger
• Udvalgte professionelle organisationers landsdækkende indsatser for særligt udsatte
grupper
• Udvalgte professionelle initiativer der forener kunst og kultur på et højt niveau med en
social indsats for børn og unge

Der uddeles for ca. 300 mio. kr. årligt.

Læs mere hos Augustinus Fonden.

APPFWU01V