Skip til primært indhold

Augustinus Fonden

Augustinus Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål.

Fondens filantropiske strategi bygger på en overbevisning om, at kunst, kultur og viden bidrager til oplevelser, refleksion og dannelse. Det griber os, beriger os og knytter os tættere sammen.

Fondens støttestrategi retter sig mod tre overordnede områder:

Kunst & Kultur
Fonden ønsker at bevare en levende kulturarv gennem museer og deres samlinger samt betydningsfulde bygningsværker. Vi bidrager samtidig til udviklingen af den skabende og udøvende kunst som musik, dans og billedkunst, ved at støtte både det etablerede og det eksperimenterende.

Viden og Uddannelse
Fonden bidrager til ny viden gennem forskning, og ved at sende dygtige studerende fra universiteter og kunstneriske uddannelser ud i verden.

Sociale indsatser
Fonden støtter udsatte børn og voksne i hele Danmark med hjælp, der kommer tæt på det enkelte menneske, og bidrager til at afbøde konsekvenserne, når kriser og katastrofer rammer ude i verden.

Fonden ingen ansøgningsfrister og modtager løbende ansøgninger.

Læs mere hos Augustinus Fonden.

APPFWU02V