Skip til primært indhold

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond

Fondens formål er at virke til fremme af almennyttige formål, og bestyrelsen kan således yde økonomisk støtte til institutioner, offentlige eller private og til personer til løsning af almennyttige opgaver af kristen, humanitær, medicinsk - kurativ, kulturel eller social art, gerne af betydning for en større kreds.

Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvor størstedelen af indtægterne fremkommer ved udlejningsvirksomhed og renteafkast fra værdipapirbeholdning. Fonden uddeler gaver for ca. kr. 2 millioner om året, hvoraf størstedelen går til udstyr, til det danske hospitalsvæsen.

Ved ansøgning om støtte til større medicinske drifts- eller forskningsprojekter anbefales at der vedlægges en udtalelse fra direktion/institution med en oversigt over den samlede finansiering af indkøb og drift. Da fonden har løbende udbetaling anbefales ligeledes at der vedlægges en status for projektet på ansøgningstidspunktet.

Fonden har ikke ansøgningsskemaer, hvorfor ansøgninger bedes fremsendt digitalt ved at benytte fondens online formular.

Fondens bestyrelse afholder bestyrelsesmøder 6-8 gange om året, hvorfor der ikke er bestemte ansøgningsfrister.

Læs mere hos Vilhelm Bangs Fond

APPFWU01V