Skip til primært indhold

Bedre formidling af kliniske oplysninger til borgere i Sundhedsjournalen

Projektet gav indsigt i borgernes forståelse af deres sundhedsoplysninger i Sundhedsjournalen og kom med forslag til forbedring af borgernes mulighed for at forstå og anvende disse oplysninger

Borgerens adgang til egne sundhedsdata

Alle borgere i Danmark har via MitID adgang til deres personlige Sundhedsjournal på sundhed.dk. Her kan borgeren se sundhedsdata, som det offentlige har registreret om borgeren. Borgeren kan fx læse sin journal fra sygehusbehandling, følge laboratoriesvar eller tjekke behandlinger på sygehus.

Data i sundhedsjournal fra sygehus trækkes direkte fra sygehusenes elektroniske patientjournaler. Det betyder, at indholdet er præget af medicinsk sprogbrug og fagudtryk, som kan gøre det vanskeligt for borgeren at få det fulde udbytte af indholdet.

Dette var baggrunden for, at Danske Regioner igangsatte projektet, der skal komme med forslag til bedre formidling af kliniske oplysninger i Sundhedsjournalen.

I første omgang blev der udarbejdet en behovsanalyse, som undersøgte borgernes evne til at forstå og udnytte oplysninger i Sundhedsjournalen, som de fremgår på nuværende tidspunkt.

På grundlag af analysen blev der udarbejdet anbefalinger til, hvordan man fremadrettet kan forbedre formidlingen af sundhedsoplysninger i Sundhedsjournalen og optimere brugernes forståelse generelt af indholdet i Sundhedsjournalen.

FORMÅL

Formålet med projektet var at afdække hvad der skal til for at patienter kan forstå, hvad der står i deres journal, så de får bedre mulighed for at tage aktiv del i deres behandling.

Leverancer

Analyse af borgernes behov og evne til at forstå Sundhedsjournalens indhold og sprog – Kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser og litteraturgennemgang.

Anbefalinger til forbedring af Sundhedsjournalens formidling af sundhedsdata til borgerne – identificering af udviklingspotentialer og markedsanalyse.

Syddansk Sundhedsinnovation rolle

Region Syddanmark ved Syddansk Sundhedsinnovation var projektleder på projektet ”Bedre formidling af kliniske oplysninger i Sundhedsjournalen”.

Kontakt

Randi Lehmann Boesen

Specialkonsulent, antropolog, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


30 27 26 20 Randi Lehmann Boesen på LinkedIn
APPFWU01V