Skip til primært indhold

Udvikling af behandling og rehabiliteringsforløb for gigtpatienter

Projektet afdækkede mulighederne for at udvikle det specialiserede rehabiliteringsforløb og behandling for gigtpatienter

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Læs rapport med indsigter og anbefalinger til Fremtidens Gigthospital - Præsentation af mulighedsrum, maj 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indlæggelse til specialiseret rehabilitering

Kong Christian X’s Gigthospital i Gråsten varetager blandt andet specialiseret rehabilitering af gigtpatienter.

Gigthospitalet befinder sig i en tidlig fase af en udviklings- og forandringsproces, der kan ses som forberedelse på, at Gigthospitalet flytter fra Gråsten til Sønderborg samt at de økonomiske rammevilkår ændres.

I dag indlægges gigtpatienter i specialiseret rehabilitering i gennemsnit i 14 dage. Et fast personale bestående af social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker tager sig af patienterne, mens selve rehabiliteringen varetages af et tværfagligt team af speciallæger, fysio- og ergoterapeuter, diætister og socialrådgivere.

Formål

Målet med dette projekt er at afdække og kvalificere væsentlige fremtidige udviklingspotentialer for Gigthospitalet.

Leverancer

  • Arbejdsgangsanalyse - kortlægger patientforløbene og medvirker til forståelsen af de arbejdsprocesser som findes omkring patientforløbene via observation og interviews
  • Workshop om mulighedsrum for medarbejdere og ledere på Gigthospitalet - afdækning af mulighedsrum og anbefalinger ift. arbejdsgange samt skabelse af fælles retning og forståelse i organisationen ift. de forandringer, der prioriteres at gennemføre
  • Workshop om gevinstrealisering - konkretisere hvilke udviklingstiltag man vil gå videre med og hvordan der skal arbejdes videre med dem for at opnå de ønskede gevinster.

Syddansk Sundhedsinnovationsrolle

Syddansk Sundhedsinnovation er projektleder og forestår det samlede analysearbejde med indsamling og behandling af data, observation, interviews og feltstudier, workshops og dokumentation.

Kontakt

Randi Lehmann Boesen

Innovationskonsulent, teamkoordinator

Innovativt Byggeri og Drift


30 27 26 20 Randi Lehmann Boesen på LinkedIn
APPFWU01V